İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE UYGULADIĞI İTHALAT VERGİLERİNE İLİŞKİN RAPORUNU YAYIMLADI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 16 Ağustos 2010 tarihinde yayımladığı raporda, Avrupa Birliği’nin ithal ettiği bazı yüksek teknolojili ürünlere yüksek vergiler uygulanmasını eleştirdi. Raporda, örneğin düz panel ekranlı bilgisayar; tarama, faks, kopyalama özellikleri taşıyan yazıcılar gibi ürünlere uygulanan vergilerin Bilgi Teknolojisi Anlaşması’nın  (Information Technology Agreement - ITA) hükümlerine uymadığı yönünde açıklamada bulunuldu.

Avrupa Birliği’nin uyguladı vergi oranları yazıcılar için yüzde 6 ve düz panel ekranlı bilgisayarlar için yüzde14’tür. DTÖ’nün bu kararı, 2008 yılında şikâyetlerini bildirmiş olan ABD, Japonya ve Tayvan tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu karara karşın, Avrupa Birliği, bu ürünlere yeni fonksiyonlar eklendikçe, bu ürünlerin bilgi teknolojisi ürünleri yerine tüketici malları olarak değerlendirildiğini, bu nedenle Bilgi Teknoloji Anlaşması’ndaki sıfır tarife uygulamasının bu ürünler için geçersiz olduğunu açıklıyor. Ayrıca bu rapor, Bilgi Teknolojisi Anlaşması’nın geleceğine ilişkin tartışmalara da yer veriyor. ABD ve Japonya’nın aksine, Avrupa Birliği, söz konusu anlaşmanın teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini ifade ediyor.

DTÖ’nün bu raporuna http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/375_376_377r_e.htm internet adresinden ulaşılabilir.