İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

AVRUPA-AKDENİZ BANKASI’NIN KURULMASI İÇİN BİR TAVSİYE RAPORU HAZIRLANDI

Avrupa Birliği’nin İsrail, Türkiye ve Arap ülkelerini de kapsayan Akdeniz’deki komşularında ekonomik büyümeyi canlandırmak ve birliğin Güney Akdeniz’e ekonomik erişimini kolaylaştırmak için önerilen Avrupa-Akdeniz Bankası fikri 2002’de üye ülkelerce reddedilip, onun yerine Güney Akdeniz bölgesine fon kolaylığı sağlanması kararlaştırılmıştı.

25 Ağustos 2010 tarihinde Caisse des dépôts et consignations eski müdürü Charles Milhaud, geçen yıl ilgili uzmanlar tarafından hazırlanan ve Avrupa-Akdeniz Bankası’nın kurulmasını uygun bulan raporu Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye sundu. Böylelikle, sözkonusu bankanın Kasım ayında Barselona’da gerçekleştirilecek olan Akdeniz için Birlik (Union for the Mediterranean) görüşmesinden önce kurulabilme ihtimali yükseldi.

Akdeniz’in kuzeyindeki ülkelerden beş uzmanın oluşturduğu ve Milhaud’un başkanlık ettiği altı kişilik uzmanlar grubu, hazırladığı raporda Avrupa-Akdeniz Bankası’nın kurulmasının mümkün olduğunu belirterek böyle bir yapılanmanın oluşmasını tavsiye etti. Uzmanlar raporda, Avrupa Yatırım Bankası’nın kaynaklarının oluşturduğu fonların Avrupa-Akdeniz Bankası sermayesinin üçte birini karşılayabileceğini ve bankanın yarı özel - yarı kamu bankası olarak kurulabileceğini önerdiler.

Uzmanlar grubunda Milhaud dışında AYB Başkan Yardımcısı Philippe de Fontaine Vive ve finans dünyanın önemli liderlerinden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Eski Başkanı Jean Lemierre gibi isimler dikkat çekiyor.