İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-15 EYLÜL 2010

ALMANYA VE FRANSA 2013 SONRASI DÖNEMDE ORTAK TARIM POLİTİKASI İÇİN ORTAK POZİSYON BELGESİNİ AÇIKLADI

14 Eylül Salı günü Alman ve Fransız Tarım Bakanları, OTP’nin 2013 sonrası yeniden yapılandırılması sürecinde ülkelerinin takip edeceği “Almanya ve Fransa’nın 2013 sonrası dönemde güçlü bir OTP yaratılması için Ortak Pozisyon Belgesi”ni açıkladı. OTP bütçesinden en çok yararlanan iki ülke olan Almanya ve Fransa’nın, 2013 sonrası dönemde OTP destek mekanizmalarının gücünün azaltılmasını ve üye ülkelere aktarılan fonların kısıtlanmasını talep eden İsveç ve İngiltere gibi muhalif ülkelere karşı, söz konusu Ortak Pozisyon Belgesi çerçevesinde ortak bir duruş sergilemesi bekleniyor. 

Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılı içerisinde 2013 sonrası dönemde uygulanacak OTP stratejisinin belirlenmesi amacıyla başlattığı süreç, günümüze kadar kamuoyu münazaraları ve üye ülkeler arasında gerçekleşen gayri resmi toplantılarla sürdürülmüştü. Komisyon’un 17 Kasım’da 2013 sonrası dönemde OTP ile ilgili açıklayacağı tebliğ ile sürecin ilk somut adımlarından biri atılmış olacak. Fransa ve Almanya bu süreçte ortak pozisyonlarında belirledikleri politika esaslarını Komisyon yetkililerine benimsetme ve 2013 sonrası dönemde bu esasların uygulamaya konmasını amaçlamaktalar. 19 -21 Eylül tarihlerinde yapılacak gayriresmî AB Tarım Bakanları Toplantısı da bu ortak pozisyonun ilk kez resmi bir toplantıda görüşme masasına konacağı toplantı olacak.

Almanya ve Fransa’nın Ortak Pozisyon Belgesi’ndeki en önemli politika önerisi, OTP’nin iki temel bileşen üzerine yükselen yapısını korumak. OTP’yi oluşturan iki bileşenden ilki çiftçilere maddi destek ve ortak piyasa düzeni harcamaları, ikincisi ise kırsal kalkınma desteklerinden oluşuyor. Ortak Pozisyon Belgesi’nde bu harcamaları üye devletler ve AB arasında yarı yarıya paylaştıracak ve desteklerin “ulusallaşmasına” sebep olacak politika önerilerine karşı çıkılıyor. Bunun yerine bu güne kadar süregelen, desteklerin tümünün Birlik tarafından sağlanması prensibine dayanan destekleme modelinin devam etmesi öngörülüyor.

Ortak Pozisyon Belgesi’nde aynı zamanda çiftçiler için bir koruma ağı oluşturulması önerilmekte. Belgede “İstisnai Tedbirler Hükmü” olarak adlandırılan bu koruma ağı çiftçilerin özellikle son dönemde sık sık yaşanan tarımsal kriz dönemlerinde gelir güvencelerini sağlayacak üye devletler tarafından yapılacak piyasa müdahaleleri, çiftçilerin hususi ürün depolamaları ve çiftçi sigortaları gibi tedbirleri içermekte.