İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-15 EYLÜL 2010

AB’NİN MALEZYA VE GÜNEY KORE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI’NA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

Avrupa Birliği’nin, Ekim 2010’da Malezya ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamak için müzakerelere başlaması bekleniyor. Malezya, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nde (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) Singapur’dan sonra Avrupa Birliği’nin en önemli ikinci ticari ortağı konumunda bulunuyor. 2009 yılında AB, Malezya’ya 9 Milyar Avro değerinde ürün ihraç etti ve Malezya’dan 14 Milyar Avro değerinde ürün ithalatında bulundu. 2005 ve 2009 yılları arasında, Avrupa Birliği’nin bu ülkeye ihracatı yılda ortalama yüzde 1,2 değerinde arttı. İmzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması ile bu ticari ilişkilerin daha da güçlendirmesi bekleniliyor.

Ancak, Malezya ile yürütülen STA müzakere sürecinde özellikle iki alanda bir anlaşmaya varılması zor gözüküyor. Öncelikle, Malezya hükümeti kamu alımları konusunda kendi pazarını yabancı yatırımcılara açmaya isteksiz davranıyor. Bunun yanında ikinci bir hassas konu ise Malezya’nın biyoyakıt üretiminde kullanılan en büyük palmiye yağı ihracatçılarından biri olması nedeniyle yenilebilinir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında zor taviz verir bir tutum sergilemesi.

Buna ek olarak, Avrupa Birliği ve Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde de önemli gelişmeler gerçekleşti. 10 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen AB Ticaret Bakanları Toplantısı’nda İtalya, Güney Kore ile bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasını veto etmeye devam etti. İtalyan otomobil şirketi Fiat, bu anlaşmanın İtalyan otomotiv sektörüne zarar vereceğini öne sürerek anlaşmanın imzalanmaması için baskılarına devam ediyor. Ön koşul olarak, STA imzalanması halinde İç Pazar’ın Güney Kore otomobillerinin hücumuna uğraması gibi bir durumda tarifelerin tekrar artabileceği bir mekanizmanın devreye girmesini talep ediyor. Şu anda böyle bir mekanizmanın AB düzeyinde mevcut olmamasına rağmen İtalya, böyle bir mekanizmayı istediği zaman yürürlüğe sokabilmeyi talep ediyor. 13 Eylül 2010 tarihinde gerçekleşen Genel İşler Konseyi’nde İtalya’nın bu tutumunu değiştirmesi beklenirken toplantıda bu konuda herhangi bir gelişme kaydedilmemesi üzerine, 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek AB Konsey’ine kadar İtalya’nın vetosunu kaldırması yönünde yapılan baskılar artıyor.