İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-26 EYLÜL 2010

AB, GÜNEY KORE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NI İMZALAMA YOLUNDA

Mayıs 2007’den beri taraflar arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri 15 Ekim 2009 tarihinde parafe edilen anlaşma ile tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin ABD, Japonya ve Çin’den sonra en büyük dördüncü ticari ortağı olan Güney Kore ile imzalanan anlaşma, iki ekonomi arasındaki pek çok tarife ve tarife dışı engelin kaldırmasını öngörüyor.  Ancak söz konusu anlaşmanın AB üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu’nun onayından sonra 2010’un ikinci yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu sürecin askıya alınması özellikle otomobil endüstrisinin baskısıyla açıklanıyor. En son,
13 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen Genel İşler Konseyi’nde, İtalya, ulusal otomobil şirketi Fiat’ın baskılarıyla bu anlaşmayı veto etmişti. Ardından, 16 Eylül tarihinde gerçekleştirilen AB Konseyi’nde İtalya’nın son anda vetosunu kaldırması sürece tamamıyla yeni bir ivme kazandırdı. Şimdi Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin söz konusu STA’yı 6 Ekim 2010 tarihinde düzenlenecek Asya-Avrupa Forumu etkinliği ile birlikte gerçekleştirilecek Güney Kore-Avrupa Zirvesi’nde resmi olarak imzalamaları bekleniyor. Ancak İtalya’nın vetosunu çekmesi karşılığında, 2010 yılının sonunda yürürlüğe girmesi beklenilen anlaşmanın yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2011 olarak düzenlendi. Bu şekilde, otomobil sektörüne daha iyi hazırlanması için ek bir süre verilmiş oldu. 

Bu süreç zarfında, anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor. Avrupa Parlamentosu’nun, Avrupa pazarının Güney Kore otomobillerinin hücumuna uğraması durumunda, tarifelerin tekrar artırılmasını düzenleyecek bir mekanizmanın devreye sokulmasına ilişkin ek maddenin değerlendirmesini de yapması bekleniyor.