İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EYLÜL-3 EKİM 2010

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI GAYRİRESMÎ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Gayriresmî Toplantısı (ECOFIN) 30 Eylül–1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerini şu konular oluşturdu: AB, Avro Alanı ve uluslararası ekonomik durum; bankaların borç ödeme (solvency) yeteneğine ilişkin oranlarını güçlendiren Basel Komitesi kararları doğrultusunda AB’nin tutumu ve Kasım ayında yapılacak G20 Zirvesi; kredi derecelendirme kuruluşlarının AB düzeyinde gözetiminin sağlanması.

ECOFIN toplantısında, kamu borcunun finansmanında yaşadığı sorunlar nedeniyle Portekiz’in, 2010–2011 yıllarını kapsayan dönemde ilave mali önlemler almasının memnuniyetle karşılandığı açıklandı. Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker de söz konusu önlemlerle, ülkenin kamu açığının 2010 yılı için GSYİH’nin yüzde 7,3’üne, 2011 için de GSYİH’nin yüzde 4,6’sına çekilmesi hedeflerinin karşılanması yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti. Üçüncü ekonomik önlemler paketini açıklayan Portekiz hükümeti, kamu sektörü ücret harcamalarında yüzde 5’lik bir düşüş sağlanmasını, maaşların dondurulmasını ve 2011’den itibaren KDV’nin yüzde 21’den yüzde 23’e çıkarılmasını planlıyor. Portekiz Maliye Bakanı Fernando Teixeira dos Santos, Portekiz’in, kamu finansmanının kontrol altına alınmasına ilişkin önlemlerin yanı sıra verimliliği artıracak yapısal reformlara da ihtiyacı olduğunu belirtti.

Öte yandan, İrlanda da bankacılık sektöründe sorunlar yaşıyor. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn İrlanda’nın bankacılık sektörünün sermaye yapısının güçlendirilmesi girişimlerinin memnuniyetle karşılandığını belirtti. İrlanda’da iki bankanın -Allied Irish Bank ve The Anglo Irish Bank- kurtarma operasyonları nedeniyle ülkenin kamu açığının GSYİH’ye oranının yüzde 11,6’dan yüzde 32’ye çıkacağı tahmin ediliyor. İrlanda hükümeti kamu açığının 2014’te GSYİH’nin yüzde 3’üne çekilebilmesi için Kasım ayında dört yıllık bir kemer sıkma planı açıklayacak. AB Maliye Bakanları söz konusu iki ülke için AB tarafından bir destek mekanizması oluşturulmasına gerek olmadığını belirtti.

ECOFIN toplantısında görüşülen bir diğer konu da Basel Komitesi’nin banka solvecy oranlarının 2010–2019 döneminde değiştirilmesi kararı oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Cluade Trichet, yeni Basel III kuralları ve AB mevzuatında düzenlenen eski Basel II kuralları arasında büyük farklar olduğunu belirtti. Belçika Dönem Başkanlığı Bakanlar Konseyi tarafından hazırlanan bildiri (memorandum) ile Basel Komitesinin kararı olumlu karşılanıyor ve bu kararın Kasım ayında Seul’de yapılacak G20 Zirvesi’nde kabul edileceği ümit ediliyor. Yayınlanan bildiride üye ülkeler arasındaki farklılıkların ve konuya ilişkin AB etki değerlendirme çalışmalarının dikkate alınarak Basel III kurallarının uygulanması gerektiği belirtiliyor. AB bankalarının dezavantajlı konuma düşerek cezalandırılmamaları için Basel III kurallarının uluslararası düzeyde uygulanmasının önemine işaret edilirken, kuralların AB dışında uygulanmaması halinde bunun uzun vadede bankalar için eşit olmayan bir rekabet ortamı yaratacağı belirtiliyor. Öte yandan Basel III kurallarının ortaya konması için geçiş süresinin yeterli olduğu da belirtiliyor.

ECOFIN toplantısında AB ve ABD’de finansal reform süreci de değerlendirildi. Türev ürünler, kredi derecelendirme kuruluşları ve muhasebe standartları alanlarında kaydedilen ilerleme gözden geçirildi.  

Banka stres testlerinin de görüşüldüğü toplantıda, AB’de bankalara ilişkin en son Temmuz ayında yayımlanan stres testlerinin son derece faydalı ve gerekli olduğu belirtildi. Bu testlerin sürekli olarak düzenlenebileceği ve her ülkenin bu testleri kendi bankacılık sektörünün denetiminde kullanabileceği ifade edildi.

ECOFIN toplantısının bir diğer gündem maddesini, kurulması tasarlanan üç finansal denetim kurumunun yapısı oluşturdu. Avrupa Komisyonu, 1 Ocak 2011 itibariyle Avrupa düzenleme ve denetleme kurumları olarak çalışmaya başlayacak olan, AB bankacılık, sigortacılık ve menkul kıymet piyasalarının denetim ve gözetimine ilişkin üç kuruluşun işleyişi kapsamında bütçeler ve çalışan sayılarına ilişkin taslak detaylar hakkında bilgi verdi.