İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EYLÜL-3 EKİM 2010

TÜRKİYE’DEKİ AB SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü, “Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Çalıştayı”nı 18 – 19 Eylül 2010 tarihlerinde Yalova’da düzenledi. İktisadi Kalkınma Vakfı temsilcilerinin de katıldığı, Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Çalıştayı, bugüne kadar Türkiye’de AB Politikaları alanında çalışan STK’ların arasında bir ağ ve tecrübe paylaşımı platformunun olmamasından hareketle, bundan sonraki dönemde böyle bir ağın oluşturulması amacıyla düzenlendi.

Çalıştay, Türkiye - AB Sivil Toplum Diyalogu-II Mikro Hibe Programı kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye’de AB alanında çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Brüksel Merkezli The Centre for European Policy Studies temsilcisi ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden temsilciler de katıldı. Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel, çalıştayın düzenlenmesinin esas amacının Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi ve bu alanda çalışan STK’lar arası eşgüdümün artırılması olduğunu ifade ederek bu çalıştay ile bir araya gelen STK’ların önümüzdeki dönemde AB STK’ları Ağı’nın kuruluşu için çalışacağını belirtti.