İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EYLÜL-3 EKİM 2010

UKRAYNA ENERJİ TOPLULUĞU’NA KATILDI

24 Eylül 2010 tarihinde Skopje’de düzenlenen Bakanlar Konseyi’nde Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdür Yardımcısı Fabrizio Barbaso, Ukrayna Enerji Bakanı Yuriy Boyko ve Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı’nın imzaladığı protokolle Enerji Topluluğu’na katıldı. Bilindiği üzere Enerji Topluluğu Birliğin enerji iç pazarına ilişkin müktesebatının Güney ve Doğu Avrupa’ya genişletilmesini ve Avrupa kıtasının enerji güvenliğinin artırılmasını hedefliyor.