İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EYLÜL-3 EKİM 2010

AVRUPA KOMİSYONU’NUN YAYIMLADIĞI RAPORA GÖRE PERAKENDECİLERİN DAHA YEŞİL BİR TÜKETİMİ HEDEFLEYEREK ÜSTLENDİKLERİ SORUMLULUKLAR OLUMLU SONUÇLAR VERMEYE BAŞLADI

Avrupa Komisyonu,  22 Eylül 2010 tarihinde, daha yeşil bir çevre amacıyla bazı perakendeciler tarafından üstlenilen gönüllü yükümlülüklerin Avrupa’da iyi sonuçlar vermeye başladığını gösteren bir rapor yayımladı. Komisyon raporu, perakendecilerin ve Avrupa Perakende Satış Forumu’nun (The European Retail Forum) üyeleri tarafından alınan başlangıç önlemlerini değerlendiriyor. Raporda, sürdürülebilir yiyecek ve içecek ürünlerinin arttığı  tespit  edilirken,  perakendecilerin doğaya uyumlu etiketleme sistemi ve organik ürün alanlarını genişletme yöntemlerine de yer veriliyor. Raporda yer alan birkaç örnek ise şu şekilde sıralanıyor: Mercadona (İspanya’da bir süpermarket zinciri), mağazalarda ve dağıtım merkezlerinde ambalaj atıkları için yüzde 100 geri kazanım sağladı. Diğer bir süpermarket zinciri Carrefour, kendi organik ürün markalarının sayısını 2006 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 83 artırdı. Asda Wal-Mart (İngiltere’nin süpermarket zinciri) ise filo taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2005 yılı düzeyine göre yüzde 40 oranında düşürdü. Lidl süpermarketleri, geri dönüşümlü materyallerden yapılmış alışveriş torbalarını kullanarak 2009’da 10.000 ton oranında karbondioksit azalımı sağladı.

Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik yaptığı basın açıklamasında, raporun, perakendecilerin çevreye karşı olan sorumluluklarında ciddi olduklarını gösterdiğini belirtti. Perakendecilerin tüketici seçimlerini çok fazla etkilediğine dikkat çeken Potocnik raflarda daha fazla yeşili koruyan ürün olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Ayrıca, daha çok kaynak etkinliği sağlamak ve ürünlerin çevresel etkilerini azaltmak için perakendecilerin gösterdikleri çabayı da takdir eden Potocnik, daha yolun başında olduklarını hatırlattı. Raporda tüketicilerle ilişki kurmada birkaç iyi örnek sunulsa da, bu alanda perakendecilerin daha fazlasını yapabileceği de ortaya konuyor. Rapor ayrıca iyi uygulamayı ayırt etmek için bir ödül şeması oluşturmayı öneriyor.

2009 yılında pratik tedbirlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla başlatılan Perakende Satış Forumu, sürdürülebilir tüketimi sağlamaya odaklanıyor. Foruma, Perakendecilerin Çevresel Hareket Programı’na (The Retailers’ Environmental Action Programme) katılan tüm perakendeciler ve bu hedefe katkı yapmayı arzulayan tüm sivil toplum kuruluşları üye olabiliyor. Ayrıca, perakendeciler Haziran ayında, sektör için gönüllü çevresel davranış kuralları sundular. Perakende Çevresel Sürdürülebilirlik Kanunu (The Retail Environmental Sustainability Code) sürdürülebilir kaynak bulunmasına, mağazalardaki kaynak etkinliğine, taşıma ve dağıtımın optimal seviyede olmasına, daha iyi atık yönetim sistemine ve tüketicilerle olan iletişimin kalitesini artırmaya odaklanıyor.

Raporun aslına  http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm internet sayfasından ulaşmak mümkün.