İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 EKİM 2010

TÜRKİYE’DE KALİTE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ HAFTASI İLE DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği ile Dış Ticaret Müsteşarlığı “Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi” projesinin ikinci ayağını başlattı. 2002 – 2007 yıllarında ilk ayağı gerçekleştirilen TKAG projesine 53 milyon Avro kaynak ayrılmıştı. İkinci ayak olarak görülen bu kısım ise 3 Mayıs 2010 tarihinde resmen başlatıldı.

Bu kapsamda Ekim ayının ilk haftası da “Ürün Güvenliği Haftası” olarak ilan edildi. Kalite Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi’nin temel amacı, Türkiye ve Avrupa arasındaki ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılması ve Gümrük Birliği ile başlatılan taraflar arasındaki malların serbest dolaşımının desteklenmesi ve güçlendirilmesi olarak belirlendi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje AB teknik mevzuatına dair hem kamu sektöründe hem de özel sektörde teknik mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması, akreditasyon, standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme, metroloji/kalibrasyon, ithalat denetimleri, piyasa gözetimi – denetimi gibi konularda çok sayıda teknik bileşenin hayata geçirilmesini hedefliyor.

TKAG Projesi tüketicilerin ve üreticilerin “CE” gibi ürün güvenliği ve standartlarında bilgilendirilmesi ve bu gibi sembollerden ne anlamaları gerektiği ve neden böyle ürünleri tercih etmeleri gerektiği konusunda farkındalık yaratmayı ve bilinçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçlar ışığında her yıl İstanbul, Ankara ve İzmir’de ürün güvenliği haftasında ve çeşitli zamanlarda alışveriş merkezlerinde kurulan bilgilendirme masaları aracılığıyla tüketicilere ulaşılması planlanıyor. Bunun yanında proje kapsamında kısa dönemli eğitimler, konferanslar ve farkındalık yaratma kampanyaları da düzenlenecek.