İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 EKİM 2010

YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI ALTINDA SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINDA 4 ÇAĞRI YER ALIYOR

Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı kapsamında Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler Alanı’nda 20 Temmuz 2010 tarihinde açılan 4 çağrıya Şubat 2011 tarihine kadar proje teklifi sunulabiliyor. Avrupa Komisyonu, Yedinci Çerçeve Programı kapsamında uluslararası arenada fakirlikle mücadele, Avrupa'da sürdürülebilir istihdama yönelik oluşturulan hayat boyu öğrenme politikaları, sınırötesi işbirliği, sınır yönetimi ve Transatlantik ilişkiler gibi birçok farklı konuyu kapsayan projeleri  destekliyor. Çağrılar hem çok ortaklı küçük ve büyük ölçekli Ar-Ge projeleri hem çok ortaklı koordinasyon ve destek eylemi projelerine hitap ediyor.

Bu çağrılara ilişkin daha detaylı bilgilere http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3272&pid=0&cid=18799 ve http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm web adreslerinden ulaşılabilinir.