İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-10 EKİM 2010

BÖLGE LİDERLERİ AVRUPA’DA BÖLGELERE AYRILAN YAPISAL FONLARIN SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Avrupa’nın 142 bölgesinin liderleri tarafından, “Bölgesel Rekabet ve İstihdam” hedefleri doğrultusunda verilen yapısal fonların 2013 sonrasında da devam etmesi talebini dile getiren bir bildiri imzalandı. Yaptıkları açıklamada, bölgesel kalkınma potansiyelinin ortak amaçlara ulaşmada ve yarının olası sorunlarıyla baş etmede oynayabileceği role dikkat çeken liderler, AB’nin önümüzdeki dönem önceliklerinin belirlenmesinde bu yöndeki taleplerinin göz önünde bulundurulması için Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Bölgeler Komitesi’ne çağrıda bulundular.

Bildiride, farklı bölgelerdeki yapısal zayıflıkların üstesinden gelinebilmesi için uyum politikasının sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı. Bu bağlamda, uyum politikası, bölgesel eşitsizlikleri azaltmayı sağlayacak önemli bir araç olarak öne çıkarılırken, bunun Avrupa’da toplu bir ekonomik büyüme sağlanabilmesi ve yeni istihdam alanları yaratılabilmesi için şart olduğu kaydedildi. Aynı zamanda, çok seviyeli yönetim sisteminin “aşağıdan yukarıya” yerel politikaların verimliliğini artırdığı ve bölgesel önceliklerin Avrupa’nın öncelikleriyle uyumlu hale gelmesine katkıda bulunduğu belirtildi. Sektörel politikaların uyum politikasına ek olarak son derece yararlı olacağı, ancak onun yerini alamayacağı ifade edildi.

Bildiri, liderler tarafından 7 Ekim Perşembe günü, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’ya teslim edildi.