İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 EKİM 2010

TOBB, EUROCHMABRES İŞBİRLİĞİNDE BRÜKSEL’DE “AVRUPA İLE TİCARET YAPMAK: DOĞU PERSPEKTİFİ” BAŞLIKLI BİR KONFERANS DÜZENLEDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) EUROCHAMBRES işbirliği ile 14 Ekim 2010 tarihinde Brüksel’de düzenlediği “Avrupa ile Ticaret Yapmak: Doğu Perspektifi” başlıklı konferans TOBB Başkanı ve EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve EUROCHAMBRES Başkanı Alessandro Barberis’in açılış konuşmalarıyla başladı. Ayrıca konferansa Avrupa Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkan Danışmanı Günter Verheugen de konuşmacı olarak katıldı. 40 ülkenin odalar birliklerinin katıldığı konferansta AB ülkeleri dışındaki ancak, Avrupa ile yakın ticari ilişkilerde bulunan üçüncü ülke iş adamlarının sorunları ve Türkiye’nin AB için ticari anlamda ne kadar ve nasıl avantaj sağlayacağı konuları üzerine konuşuldu. Konferans Avrupa Birliği’nin doğuya doğru genişleme süreci ve doğuyla kurulan ticari ilişkiler üzerine düzenlenen çeşitli başlıklardaki panellerle devam etti.

Konuşmasında Türk işadamlarının halen vizesiz seyahat edemediklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “AB’nin güvenlik gerekçelerinin farkındayım ama uzun vadede bu uygulama AB’nin çıkarlarına ters düşmektedir. Türkiye ekonomisi Avrupa ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu. AB’nin Lizbon Antlaşması’yla ortak bir Avrupa sesini güçlendirmesini takdir ettiğini de sözlerine ekledi. Hisarcıklıoğlu, katılım sürecinde olan bir ülke perspektifinden bakıldığında AB bütünleşmesinin uzun süreli bir başarı öyküsü olduğunu belirterek demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramların Avrupa kıtasında bu bütünleşme ile yer edindiğini, üye ülkelerde refah farklılıkları olmasına rağmen AB’nin zamanla dünyadaki en zengin bölgelerden biri haline geldiğini ifade etti. Ancak, tüm bu gelişmelerin yanında AB’nin küresel sorumluluklarının da arttığını belirtti. Bu sorumluluk doğrultusunda AB liderlerinin popülist söylemlerden kaçınması gerektiğini ve AB’nin farklı kültürler üzerine nasıl inşa edildiğinin hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak AB’nin genişleme ve derinleşme süreçlerinin öncüsü olmaları gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanında Hisarcıkoğlu’nun değindiği konular arasında Lizbon 2020 Strateji Belgesi’nin temel dış politika konularına yaklaşımı, AB’nin demografik yapısı, yeni inovasyon birliği kurması, Türkiye’nin de katıldığı başarılı Ar-Ge projeleri, Türkiye’deki ve AB’deki KOBi’lerin ekonominin gelişmesi için sahip olduğu potansiyeller ile özellikle Türk vatandaşlarının yaşadığı vize problemleri yer aldı.

EUROCHAMBRES Başkanı Alessandro Barberis ise EUROCHAMBRES’ın Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin önünü açmak için çalıştığını ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı olarak seçilmesinin bunun için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen konuşmasında AB içinde popülist yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini ve AB’nin ortak çıkarlarının üye ülkelerin kendi iç siyasi çıkarlarının üzerinde tutulması gerektiğini belirtti. Verheugen, vize engelini anlamsız bulduğunu sözlerine ekleyerek Türkiye’nin AB ile bütünleşme sürecinin vize engeline takılmaması gerektiğini belirtti. AB ile Türkiye’nin kültürel mesafesinin artığına dikkat çeken Verheugen, AB’nin laik bir yapı benimsediğini ve laik bir Türkiye’nin AB için İslam dünyasıyla iletişim kurması açısından çok önemli olduğunu belirtti.