İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 EKİM 2010

AVRUPA PARLEMENTOSU, AB’DE YAŞAYAN ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKE VATANDAŞLARINA AB VATANDAŞLARIYLA EŞ SOSYAL GÜVENLİK HAKKI TANINMASI YASA TASARISINI ONAYLADI

7 Ekim Perşembe günü Brüksel'de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni düzenleme doğrultusunda, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve başka bir ülkeye seyahat eden üçüncü ülkelerin vatandaşları sosyal güvenlik ile ilgili olarak Avrupalı vatandaşlarla aynı haklara sahip olacak.

Bugüne kadar bir AB üye ülkesinde herhangi bir nedenle yaşayan üçüncü dünya ülke vatandaşları sosyal güvenlik sistemleri konulu 883/2004 sayılı Tüzük kapsamında sosyal güvenlik haklarına sahiplerdi. Kişilerin serbest dolaşımı hakkının etkili bir şekilde kullanılması için üye ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin eşgüdümünü sağlamaya yönelik olarak hazırlanan yeni Tüzük şunları kapsıyor;

  • Bir üye devletin sosyal güvenlik mevzuatının kapsamının sadece aktif nüfus yerine tüm üye devlet vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi,
  • Eşgüdüm rejimine tabi sosyal güvenlik dallarının sayısını emeklilik öncesi mevzuatı da kapsayacak şekilde artırılması,
  • İşsizlik konusundaki bazı hükümlerde değişiklik yapılması,
  • Özellikle sınır çalışanları için büyük önem taşıyan genel eşit muamele ilkesini teşvik edecek bir hükmün devreye sokulması ile güçlendirilmesi,
  • Sosyal güvenlik yardımlarının ihraç edilmesi (kazanılan hakkın bir başka ülkede de geçerli olması) hakkının güçlendirilmesi,
  • Aile yardımları ile ilgili bölümün sadeleştirilmesi,
  • Emeklilere yönelik bazı yeni sağlık ve bakım hakları,  özellikle emekliler ve yetimlerle ilgili farklı düzenlemelere bir son vererek aile yardımları ile ilgili faslın sadeleştirilmesi,
  • İyi idare ilkesinin uygulanması.

Danimarka, Avrupa Parlamentosu’nun onayladığı tasarıda üçüncü dünya ülkesi vatandaşları için koordinasyon hükümlerine taraf olmadı. Öte yandan İngiltere, mevcut kararlarını uygulamaya devam ederek tasarıya onay vermediğini göstermiş oldu.