İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 EKİM 2010

AB ÜYELERİ ULAŞTIRMA BAKANLARI “EUROVIGNETTE” ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ulaştırma bakanları 15 Ekim tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen toplantıda “Eurovignette” olarak bilinen, belirli altyapılar için kullanılan ağır yük kamyonlarının vergilendirilmesi sistemindeki değişiklik önerisi üzerinde siyasi anlaşmaya vardılar. Bu konuda AB bünyesindeki ilk düzenlemeyi 1999/62/EC sayılı yönetmelik oluşturuyor. Kara yolu ile yük taşıyan araçlara uygulanan vergi ve kullanım bedellerini düzenleyen ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması Avrupa Komisyonu tarafından 2008 Temmuz’unda önerilmişti.

İtalyan ve İspanyol temsilcilerinin karşı oy kullandığı, İrlanda’nın ve Hollanda’nın çekimser kaldığı 15 Ekim’deki oylamada (Portekiz de pozisyonunu sonradan belirleyeceğini beyan etti) mutabık kalınan metin üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu metne göre, çevreyi en az kirleten kategoride olan araçların hava kirliliği vergisinden muaf tutulma süresi uzatılıyor. Yönetmelik uyarınca, tıkanıklık maliyeti tarifelerindeki maksimum değişiklik yüzde 175 olarak öngörülüyor. Yeni yönetmelik, ayrıca bu yüksek oranların uygulanacağı maksimum süreyi günde 5 saat olarak belirliyor (oylama öncesindeki görüşmelerde Belçika Dönem Başkanlığı’nın önerisi günde 5 saatti).

Her ne kadar yönetmelikteki düzenlemeler 2008’deki değişiklik önergesine göre farklılık gösterse de son tahlilde amaçlananlar aynı. Bu amaçlar, altyapı modernizasyonu ve kullanım maliyetlerini de kapsayan mevcut sistem için iyi bir çerçeve belirlemek ve üye ülkelere, gürültü ve hava kirliliği gibi çevresel kriterler uyarınca vergi koyma yetkisi sağlamak. Yönetmelik, bugün için, adı geçen vergi sistemini uygulayan ya da uygulamayı planlayan Birliğe üye 13 ülkeyi yakından ilgilendiriyor.