İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 EKİM 2010

CHP’NİN EKONOMİK PROGRAMININ ÖNCELİKLERİ ARASINDA AB İLE EKONOMİK İLİŞKİLER GÖZE ÇARPIYOR

Ana muhalefet partisi CHP’nin hazırladığı yeni ekonomi programının genel hatları ilk kez açıklandı. Söz konusu ekonomik program ile Türkiye’nin 2023 yılına kadar küresel çapta önemli bir ekonomik aktöre dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu program ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratmayı sağlayacak stratejik bir çerçevenin oluşturulmasının amaçlanmasının yanı sıra Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilere de değiniliyor.

Hazırlanan yeni ekonomik programda AB ile ekonomik ilişkiler ön plana çıkıyor. Bu kapsamda, AB ile Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişinde sorunlar yaşandığına vurgu yapılarak, şu ana kadar Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmaması nedeniyle Gümrük Birliği’nin içinde olmasına ancak, karar mekanizmasının dışında tutulmasına karşı Türkiye’yi bu mağdur durumdan çıkarmak için çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiği belirtiliyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin en kısa zamanda AB üyelik hedefi ile birlikte Gümrük Birliği’nin karar alma mekanizmalarında da aktif rol almasının sağlanmasının gerektiğinin altı çiziliyor.