İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 EKİM 2010

AB, ALMANYA VE TÜRKİYE ÇEVRE HUKUKU SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından Bielefeld Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile 18–20 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlenen “Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye Çevre Hukuku Sempozyumu”nun açış konuşmaları Bielefeld Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Andreas Fisahn,  İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çevre İhtisas Kurulu Başkanı Fikret Tanrıverdi ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç tarafından gerçekleştirildi.

Sempozyumun çevre alanındaki AB yönergelerinin Almanya ve Türkiye’deki uygulamalarının ele alındığı ilk oturumunda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevim Budak Lizbon Antlaşması’nın maddeleriyle ilgili analizlerde bulunarak, çevre mevzuatının artan önemine değindi ve Türkiye’de çevre mevzuatı ile ilgili gelişmeleri ve karşılaşılan sorunları ele aldı. Oturumun diğer konuşmacısı Prof. Dr. Andreas Fisahn ise Almanya’da çevre hukukunun gelişimi ve mevcut durumda AB düzenlemelerinin iç hukuka aktarılmasında karşılaşılan sorunları aktardı.  Anayasa ve Avrupa Birliği çerçevesinde Almanya’da ve Türkiye’de çevre hukuku konusunun ele alındığı ikinci oturumda Prof. Dr. Silke Laskowski Almanya’da çevre hukuku konusundaki gelişmeleri aktararak, çevre politikasının Avrupa Birliği’nde giderek daha fazla önem kazanması üzerinde durdu. Sempozyumun ilk gününün son oturumunda Almanya Çevre Bilgilendirme Yasası konusunda bilgi veren Saniye Öcal, aslen AB mevzuatına dayanan Alman Çevre Bilgilendirme Kanunu’nun genişlemesini, amacını, tüketiciye getirdiği hakları katılımcılarla paylaştı.

Su Koruma Düzenlemelerinin ele alındığı sempozyumun ikinci gününün ilk konuşmacısı olan Michael Rolfsen, içme suyu konusunda yönergelerin uygulanmasında karşılaşılan zorlukları aktarırken, oturumun diğer konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Güneş Avrupa Birliği’nde suların korunmasıyla ilgili yapılan düzenlemelerin su politikasının sürdürülebilir ve çevreye uyumlu olmasını amaçladığının, 2000 yılında yürürlüğe giren Su Çerçeve Yönergesi’nin, yüzey, kıyı, yeraltı sularının tek bir çerçevede ele alınmasına imkân sağladığının üzerinde durdu. Sempozyumun atık hukukunun ele alındığı oturumunda ise Dr. Süleyman Kolcu, atık konusunda genel bilgiler verirken ve atığın ekonomik değerine dikkat çekerken, Yrd. Doç. Dr. Yusuf Güneş konuşmasında katı atıklarla ilgili yasal çerçeveyi, çevre hukukunun çıkış sebebini ve hangi konularda mevzuatta eksiklikler olduğunu aktardı.

Sempozyumun son gününde öncelikle gen tekniği alanındaki yasal düzenlemeler tartışılırken, bu kapsamda ilk sunumu yapan Marcel Raschke Avrupa’daki Gen Tekniği Uygulaması ile ilgili genel düzenlemeleri, Almanya’daki mevcut uygulamaları, sorunları ve eksikleri anlattı.    Raschke’nin ardından söz alan Yrd. Doç. Dr. Gül Doğan ise ülkemizdeki Biyogüvenlik Kanunu hakkında detaylı bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun Kyoto Protokolü’nü değerlendiren oturumunda Prof. Dr. Andreas Fisahn emisyon ticareti sisteminin işleyişini ve Almanya’daki sorunları aktarırken, oturumun diğer konuşmacısı Cihan Avcı Türkiye’de çevre dostu sektörleri tanımlayarak sera gazı salınımıyla ilintili kanunlar konusunda bilgi verdi. Enerjinin etkin kullanılması, çevrenin korunması, iklim değişikliğine karşı üretimde verimliliğin artırılması üzerinden planlanan koruma politikalarını olumlu gelişmeler olarak sıralayan Avcı, Türkiye’nin halen gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer almasının aslında bir avantaj olarak görülmesi gerektiği, bu aşamada yapılacak mevzuat uyarlamalarının ileride çevreye verilecek zararların engellenmesi yolunda oldukça etkili olacağı mesajını verdi.

Sempozyumda yapılan sunumlarla ilgili daha detaylı bilgiye www.ikv.org.tr adresinden ulaşmak mümkün.