İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 EKİM 2010

AVRUPA KOMİSYONU ELEKTRONİK ORTAMDA KAMU ALIMLARININ GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYOR

Avrupa Birliği’nde yapılan toplam kamu anlaşmalarının sadece yüzde 5’inin elektronik ortamda gerçekleşmesi üzerine, Avrupa Komisyonu kamu alımlarının elektronik platformda geliştirilmesi için yeni girişimlerde bulunuyor. Komisyon bu kapsamda, 15 Ekim 2010 tarihinde, elektronik kamu alımları üzerine bir “Yeşil Belge” kabul etti. Komisyon ayrıca, kamu alımlarına ilişkin prosedürleri  hızlandırıp kolaylaştırmak için 18 Ekim 2010 ve 31 Ocak 2011 tarihleri arasında  Avrupalı paydaşlarının görüşlerini alacak. Bu görüşler doğrultusunda,  kamu alımlarındaki yeni düzenlemeye yön verilecek.

Kamu alımı işlemlerinin elektronik platforma geçirilebilmesi için gerekli yasal çerçeve ve araçların belirlenmesi gerekiyor. Komisyonun kabul ettiği “Yeşil Belge”de, Birlik nezdinde kamu alımlarının elektronik ortamda gelişmesini zorlaştıran engeller tespit ediliyor. Standart olmayan prosedür ve masraflı tekniklerin uygulanması ile üye devlet ve bölgeler arasında farklı ilerleme oranlarının kaydedilmesi bu engellerin başında yer alıyor. Avrupa Komisyonu’na göre, elektronik ortamda bu işlemlerin gelişmesi, kamu alımlarının daha şeffaf ve erişilebilir kılınması, idare masraflarının düşürülmesi ve anlaşma sürecinin hızlandırılması gibi önemli faydalar sağlayacak.

Avrupa Komisyonu’nun elektronik kamu alımlarına ilişkin yayımladığı “Yeşil Belge”ye http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-procurement_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.