İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 EKİM 2010

AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLER ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanları, bazı üye ülkelerdeki bütçe açıklarına karşı alınacak önlemlerin ve bundan sonra mali disiplinin nasıl güçlendirileceğinin tartışılması amacıyla 28–29 Ekim 2010 tarihlerinde Brüksel’de toplandı.

Geçtiğimiz hafta Alman Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin desteği ile Yunanistan’dakine benzer bir borç krizinin başka üye ülkelerde de yaşanmaması için bir “AB İstikrar Paktı”nın oluşturulmasını, bu pakt ile aşırı borçlanan ve AB borçlanma limitini aşan ülkelerin AB’de oy haklarının dondurulmasını istemişti. Bu kapsamda, Lizbon Antlaşması’nda değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bunun üzerine toplanan zirvede bu öneri, diğer AB liderleri ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso’dan destek görmedi. Ancak AB liderleri, bundan sonraki olası krizleri önlemek amacıyla Avro Alanı’na ilişkin daha sıkı mali düzenlemelerin getirilmesi konusunda uzlaştı.

Zirvede Avro Alanı’na ilişkin alınan kararlar arasında, Brüksel’in üye ülkelerin bütçelerini denetleyebilmesi, çok fazla borç alan ve harcama yapan üye ülkelere ceza verilmesi ve kriz dönemlerinde Avro’yu desteklemek için kalıcı bir fonun kurulması yer alıyor. Zirvede, borç limitini aşan ve kendilerine tanınan süre zarfında borcu azalmayan üye ülkeler için Avrupa Komisyonu’nun getirdiği yaptırım önerisinin AB ülkeleri tarafından nitelikli çoğunlukla onaylanması durumunda bu ülkelere mali ve siyasi yaptırımların söz konusu olmasına karar verildi. Bunun yanında, zirvede 750 milyar Avro’luk kurtarma fonunun ancak “Avro, bütünüyle tehdit altında olduğunda” devreye girmesi konusunda uzlaşıldı. Tüm bu değişikliklerin uygulanmasının hukuki geçerlilik kazanması için AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Lizbon Antlaşması’nda yapılacak olan değişikliklerle ilgili bir öneri hazırlayacak. Ancak, unutulmaması gerekir ki tüm üye ülkelerde onaylanması uzun zaman alan Lizbon Antlaşması’nda yapılacak değişikliklerin geçerli olabilmesi için yine tüm üyelerce onaylanması gerekiyor. AB Konseyi Başkanı Van Rompuy’un sunacağı Lizbon Antlaşması değişiklik önerilerinin Aralık ayında yapılacak olan AB Konseyi Zirvesi’nde ana gündem maddesini oluşturması bekleniyor. Böylece, eğer değişiklikler kabul edilirse, bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için, 750 milyar Avro’luk kurtarma fonunun devre dışı kalacağı 2014 yılından önce değişikliklerin tüm üye ülkelerce onaylanması gerekecek.

Bunun yanında zirvede konuşulan bir diğer tartışmalı konu ise 2011 yılı bütçesi oldu. Avrupa Parlamentosu’nun Komisyon tarafından da desteklenen Birlik bütçesinin yüzde 5,9 oranında artırılması talebine karşı çıkan İngiltere’yi zirvede 10 üye ülke daha destekledi. Bu ülkeler arasında Almanya ve Fransa da bulunuyor. AB’ye üye 11 ülkenin maliye bakanları, ulusal düzeyde kamu harcamalarının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde yüzde 2,9’dan fazla bütçe artışının kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar.