İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 EKİM 2010

AİHM TÜRKİYE’Yİ 15 MİLYON AVRO TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKÛM ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kıbrıslı Rumların Türkiye aleyhine açtıkları mülkiyet davaları sonucunda ödenmesi gereken tazminat miktarını 15 milyon Avro olarak açıkladı. Söz konusu dava başvurularının çoğu 1990’lı yıllarda yapılmış, AİHM ise 2009 yılında Türkiye hakkında ihlal kararı vermiş, ancak tazminat tutarını belirlemeyi bu tarihe ertelemişti. Başvuru sahibi Rumlar, Türkiye tarafından 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekâtı’nın ardından bir daha evlerine geri dönememelerini gerekçe göstermişlerdi. Bu bağlamda, 2009 yılında verilmiş olan AİHM kararında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin konut hakkı ve aile ve özel yaşama saygı ilkelerini ihlal ettiği ifade edilmekteydi.

Son karara göre, Türkiye, başvuru sahibi 19 kişiye, kişi başına 30 bin ile 5 milyon arasında değişecek şekilde, toplamda yaklaşık 15 milyon Avro tazminat ödeyecek. Mahkeme ayrıca, Türkiye’nin dava masrafı olarak da 160 bin Avro ödemesine karar verdi. Karar çerçevesinde Türkiye’ye, tazminatları ödemesi için 3 ay süre verilirken, 15 milyon Avro Mahkeme’nin bugüne kadar bir defada verdiği en büyük ceza olarak kayda geçti.

Diğer yandan, bu karar kapsamındaki davaların Kıbrıs’ta tanzim komisyonunun kurulmasından önce açıldığı, AİHM’in geçen yıl aldığı bir karar doğrultusunda, bundan sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden mülkiyet iddiaları ile ilgili Türkiye aleyhine açılacak davalarda muhatabın KKTC’de kurulan taşınmaz mal tazmin komisyonu olacağı belirtiliyor.