İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 EKİM 2010

7’NCİ BOĞAZİÇİ KONFERANSI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

British Council, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Türkiye-AB: Geleceği Şekillendiriyor” temalı 7’nci Boğaziçi Konferansı 22–23 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan  Yardımcısı   Steven   Vanackere, Birleşik Krallık Milletvekili David Lidington, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Matthias Kollatz-Ahnen gibi birçok üst düzey katılımcının konuşma yaptığı konferansta, Türkiye’nin katılım müzakereleri, üyeliğin dış politika boyutu ile ekonomi ve kültür politikaları konuları ele alındı.

Açış konuşmasının Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle tarafından yapıldığı konferansta Komisyon üyesi, AB’nin şekillenmekte olan yeni küresel düzenin öncülüğünü üstlenmeye hazır olduğunu ve uluslararası ilişkilerin yeni gerçekliklerine etki edebilmek için uluslararası düzeyde yeni bir dinamizm gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede AB genişlemesinin tıpkı geçmişte olduğu gibi gelecekte de Avrupa’nın başarısının merkezinde yer alacağını belirten Štefan Füle, Türkiye’nin AB üyeliğinin ise küresel düzeyde bir fark yaratacağını vurguladı. Türkiye’nin bir yandan reform sürecinden geçerken öte yandan dünyadaki rolünü yeniden tanımladığına dikkat çeken Füle, Türkiye’nin AB değerlerine daha da yakınlaşması ve AB vatandaşları tarafından daha fazla anlaşılması gerektiğini belirtti. Yeni bir Anayasa hazırlanmasının Türkiye’nin en önemli sorunlarından birçoğunun ele alınması için eşsiz bir imkân sunduğunu da ifade eden Füle, özellikle ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanlarında bu fırsatın kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Füle konuşmasının sonunda, Ankara Anlaşması’na Ek Protokolün yükümlülüklerini yerine getirmenin Türkiye’nin yararına olacağını, tüm AB üye devletleri ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesinin de Türkiye’nin stratejik menfaatine olacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin konuşmasının tam metnine Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun internet sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.avrupa.info.tr/News_Archieve/Oct2010,20101025-1.html