İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 EKİM 2010

AB, TİCARET ORTAKLARINA TİCARİ KISITLAMA ÖNLEMLERİNİ KALDIRMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

Küresel ekonomik kriz başladığından beri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin 30 ticaret ortağının (Türkiye dâhil)  uygulamış olduğu ticari kısıtlama önlemlerine ilişkin düzenli olarak rapor hazırlıyor. Komisyon’un 25 Ekim 2010 tarihinde yayımladığı yedinci raporunda, 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizden bu yana 330’u aşkın ticari kısıtlama önlemi getirildiği açıklandı.  Ayrıca Mayıs ve Eylül 2010 arasında 66 yeni önlemin uygulanmaya başladığı tespit edildi. Ekonomik durumun iyileşmesine rağmen, bu önlemlerin sadece yüzde 10’unun bu iki yıllık zarf diliminde kaldırıldığı belirtildi. Raporda ayrıca, başta geçici olarak alınan bazı önlemlerin kalıcı mahiyet kazandıkları da tespit edildi. 30 ticaret ortağı arasında en çok ticari kısıtlama önlemi uygulayan ülkenin ise Rusya olduğu belirtildi.

Otomotiv, gıda, hizmetler, tekstil ve giyim bu ticari kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörler arasında yer alıyor.  Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, bu ticari kısıtlama önlemlerinin krizden çıkışı yavaşlattığını ve yükselen korumacılıktan endişe duyduğunu belirtiyor. 11–12 Kasım 2010 tarihlerinde Seul’de gerçekleştirilecek G–20 Zirvesi’nde, bu önlemlerin durdurulmasına yönelik daha önceden verilen taahhütlerin tekrar gündeme getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Söz konusu rapora http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146796.pdf internet adresinden ulaşılabilir.