İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 EKİM 2010

AB SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME YATIRIM ENDEKSİ YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 26 Ekim 2010 tarihinde AB Sanayi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Yatırım Endeksini (2010 EU Indusrial Research and Development Investment Scoreboard) yayımladı. Söz konusu rapora göre, 2009 yılında AB şirketlerinin Ar-Ge yatırımlarında yüzde 2,6, ABD şirketlerininkinde ise yüzde 5,1 oranında düşüşler kaydedildi. Dünya çapındaki orana bakıldığında şirketlerin, araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımlarını yüzde 1,9 oranında düşürdükleri tespit edildi.

Rapora göre, Avrupa Birliği Ar-Ge yatırımı seviyesini koruyor olsa da, AB ve ABD arasındaki fark hâlâ önemli boyutlarda. Ayrıca Asya şirketlerinin uluslararası arenadaki rekabet gücünü gitgide artırdıkları da gözlenmekte; şirketlerin Ar-Ge yatırımları Çin’de yüzde 40, Hindistan’da yüzde 27,3, Güney Kore’de ise yüzde 9,1 artmış bulunuyor.

Raporda ayrıca AB üye devletleri arasında da önemli farklılıklar olduğu gözleniyor.  Örneğin, İspanya şirketlerinin Ar-Ge yatırımları 2009 yılı içinde yüzde 15,4 artarken Fransa’da (yüzde 4,5), Almanya’da (yüzde 3,2), Finlandiya’da (yüzde 6) ve İsveç’te (yüzde 6,6) düşüşler kaydedilmiş. Sektör bazında incelediğimizde karşımıza farklı bir tablo çıkmakta: 2009 yılı kapsamında, eczacılık sektöründeki şirketlerin Ar-Ge yatırımları yüzde 5,3 oranında artarken, otomotiv ve oto parçaları sektöründeki yatırımlarda yüzde 11,6’lık bir düşüş yaşanmış. Bilgi teknolojileri yazılım sektöründe ise yüzde 6,4 oranında bir düşüş kaydedilmiş. Raporun dikkat çektiği bir başka husus ise alternatif enerjiye yönelik yatırımların bir önceki seneye göre yüzde 28,7 artmış olması.

Rapora http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/SB2010_final_report.pdf internet adresinden ulaşılabilir.