İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-11 KASIM 2010

AVRUPA KOMİSYONU VERİ GİZLİLİĞİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN YASALARI GÜNCELLİYOR

Dijital çağın kişisel verilerin paylaşımını hızla kolaylaştırması ile Avrupa Komisyonu 1995 tarihli “Veri Koruma Yönetmeliği”ni gözden geçirme ve düzeltme kararı aldı. Avrupa Komisyonu’nun 4 Kasım 2010 itibariyle kabul edilen özel hayat ve verilerin korunmasına ilişkin strateji belgesi, özellikle vatandaşların kişisel bilgilerini kullanan sosyal paylaşım sitelerinde ve online reklam firmalarında veri paylaşımı konusunda sıkı önlemler içeriyor. Komisyon’un kamuyu aydınlatıcı daha tutarlı ve etkili bir yönetmelik stratejisi benimsemesinin arkasındaki bir diğer neden ise Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi olarak görülüyor. Antlaşmanın 16’ıncı maddesi ile temel hakları ilgilendiren her türlü aktivitedeki verilerin korunması Avrupa Birliği yasaları ile bağlayıcı hukuki çerçeveye kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmişti.  

Konuya ilişkin Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Viviane Reding, “Kişisel verilerin korunması temel bir haktır, bu hakkın korunması için Avrupa Komisyonu veri gizliliği ile ilgili tutarlı ve net kurallara ihtiyaç duymaktadır. Mevcut yasanın yeni teknolojiler ve küreselleşme ile oluşan tehditlere karşı güncellenmesi gerekiyor.” dedi. Avrupa Komisyonu, düzenlemelerde öncelikle online verilerin kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kişisel verilerin gizliliği ve korunmasını konu alan belgeye göre, verileri toplanmakta olan bireyin bu konudan haberi olmalı, toplanan veriler sadece belirtilen amaçlar için kullanılmalı, kişisel veriler ifşa edilmemeli ve üçüncü kişilere kişinin yetkisi olmadan açıklanmamalı. Kullanılan verilerin ne amaçla kim tarafından toplandığı ve ne kadar süre kullanılacağı bireye açıkça belirtilmeli. Komisyon ayrıca, kullanılan verinin artık gerekli görülmediğinde tamamen silinmesi hakkının bireylere verilmesi gerektiğini şiddetle vurguluyor. 

Kişisel verilerin gizliliği ve korunması konusundaki sorunlar büyük ölçüde “Google”, “Yahoo!” ve “Facebook” gibi web sitelerinden kaynaklanıyor. Bu web siteleri nedeniyle ulusal veri korunmasından sorumlu yetkililer ile Avrupa Komisyonu arasında su yüzüne çıkmamış anlaşmazlıkların olduğu biliniyor. Avrupa Komisyonu konuya ilişkin yeni yasa taslağı için 2011 yılı içerisinde tasarısını sunacak ve 15 Ocak 2012’de de kamuoyuna danışacak.