İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-21 KASIM 2010

AB BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE UZLAŞMA SAĞLANAMADI

AB Maliye Bakanları Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 2011 bütçesine ilişkin görüşmeler iki kurum ve üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle başarısızlığa uğradı. Görüşmelerde 2011 bütçe rakamları üzerinde uzlaşılırken Lizbon Antlaşması’nın yorumuna ilişkin sorunlar yaşanıyor. AB bütçesine ilişkin anlaşmazlıklar 2011 bütçesinden ziyade, AP’nin AB bütçesiyle ilgili birtakım talepleri üzerinde AB Maliye Bakanları Konseyi ile uzlaşamamasından kaynaklanıyor.

AP’nin söz konusu talepleri, AB bütçesine yeni kaynaklar sağlanması; yeni AB politikalarının finansmanı, olağanüstü durumlarda bütçeye ilave katkı sağlanmasına imkan veren mevcut bütçe esnekliğinin korunması; gelecek AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi’nin belirlenmesi ve bu süreçte Avrupa Parlamentosu’nun Lizbon Antlaşması’nın verdiği yetkilere dayanarak etkin rol alması gibi başlıkları içeriyor. İngiltere, İsveç, Danimarka ve Finlandiya 2014 sonrası dönem bütçesinin 2011 bütçesiyle beraber görüşülmesine karşı çıkıyorlar. 

Bütçe görüşmelerinin çıkmaza girmesinin birtakım idari sorunlara yol açacağı belirtiliyor. 2011 bütçesi için bu yılın sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmaması halinde gelecek yıl her ay yeni kaynak talebinde bulunulması gerekecek. Bu durumdan AB'nin birçok faaliyetinin olumsuz yönde etkilenerek gecikmeler olması bekleniyor. 2011’de kurulması ve faaliyete geçmesi planlanan Avrupa Dış Eylem Birimi’nin (European External Action Service, EEAS) ve Fransa'nın güneyinde yapımı devam eden Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) gibi projelerin finansmanı sekteye uğrayacak. Ayrıca,  yeni finansal krizlerin önlenmesi amacıyla finans piyasalarının denetimi ve kontrolüne ilişkin planlanan kurumların çalışmasının yanı sıra, yapısal fonların kullanılması da tehlikeye girebilecek. 

Avrupa Komisyonu’nun bütçeden sorumlu üyesi Janusz Lewandowski de AB bütçesinin yüzde 90’ının istihdam ve büyüme katkı sağlayan yatırımları finanse ettiğini belirterek, bütçede uzlaşılamamasının AB’de önemli hedef ve yatırımları geciktireceğine işaret etti.

2011 bütçesinin gelecek Aralık ayı ortasında yapılacak AB Liderler Zirvesi’nin önde gelen gündem maddesini oluşturması bekleniyor.