İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-21 KASIM 2010

EUROBAROMETRE, “ULUSLARARASI TİCARET” İLE İLGİLİ BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 9 Kasım 2010 tarihinde, “Uluslararası Ticaret” başlıklı yeni Eurobarometre raporunu yayımladı. 27 üye ülkede yürütülen anket; uluslararası ticaretin Avrupa vatandaşlarının yaşamını nasıl etkilediğini ve bu alanda Avrupa Birliği’nin pozisyonunun vatandaşlarca nasıl değerlendirildiğine ilişkin incelemede bulunmak amacını taşıyor.   Bunların yanı sıra anket,   gelecekte Avrupa Birliği’nin ticaret politikasında ne gibi sorunlar oluşabileceğine ilişkin tespitlerde de bulunuyor. Anket sonucunda yapılan tespitlerde Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Birliği’nin yeni ticaret stratejisinin de dikkate alındığı belirtildi.

Rapora göre,  Avrupa vatandaşlarının yüzde 65’i Avrupa Birliği’nin uluslararası ticaretten faydalandığını düşünüyor. Genel olarak, Avrupa vatandaşlarının çoğunluğu uluslararası ticaretin maliyetleri düşürdüğü ve daha geniş seçim imkanı sağladığını ifade ediyor. Uluslararası ticaretten faydalanamadıklarını düşünen Avrupa vatandaşları ise bu düşüncelerinin nedenleri olarak, bazı ürünlerin yüksek fiyatlara sahip olması, ülkelerindeki yüksek işsizlik oranları, ürünlerde kalitenin düşmesi, ticaretin çevreye zarar vermesi gibi nedenleri öne sürüyor.  

Raporda değinilen bir başka husus da, ürünlerin ve hizmetlerin menşeine ilişkin. Bu bağlamda, anket sonucu Avrupalıların yaklaşık yarısının, aldıkları hizmetler ve özellikle de ürünlerin menşeinin bildiklerini ve bu durumun  satın alma kararını da etkilediğini gösteriyor. Örneğin Avrupa vatandaşlarının yüzde 41’i ulusal olan ürünler veya hizmetler için daha fazla harcamada bulunmaya hazır olduklarını belirtiyor. Bu durum özellikle Finlandiya, İsveç, Danimarka, Fransa ve İngiltere için belirgin. Söz konusu ülkelerin vatandaşları ayrıca, çevreyi korumaya özen gösteren şirketlerin ürünlerine tercih gösterdiklerini ifade ediyorlar.

Rapor’da Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 64'ünün AB ürünlerinin yabancı ürünlere göre çok daha rekabetçi olduğuna inandığı belirtilirken, aynı zamanda vatandaşlarının yüzde 45’inin gelecekte Avrupa Birliği’nin özellikle gelişen ülkelere nazaran ikinci planda kalacağını öngördüğünü ortaya çıkarmıştır. Raporda en son olarak, Avrupa Birliği’nin gelecekteki ticaret politikası kapsamında öncelik vermesi gereken alanlar da tespit ediliyor. Avrupa vatandaşlarının yüzde 61’i, Avrupa Birliği’nin öncelikle istihdam yaratması gerektiğini düşünmekte. Vatandaşlarca tespit edilen diğer öncelikler de şu şekilde sıralanıyor: tüketicilere düşük maliyetli ve geniş seçim olanağı sağlanması (yüzde 39), dünyanın her yerinde ticaret için aynı kuralların uygulanması (yüzde 38), Avrupa şirketlerine destekte bulunulması (yüzde 32), çevre standartlarının uygulanması (yüzde 30) ve gelişmekte olan ülkeler destek verilmesi (yüzde 28).

Eurobarometre raporunun tüm metnine http://ec.europa.eu/trade/trade-growth-and-jobs/public-opinion/ sayfasında ulaşılabilir.