İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 KASIM 2010

“AVRUPA KOMİSYONU 2010 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU: KATILIM SÜRECİNİN NERESİNDEYİZ?” BAŞLIKLI TOPLANTI ANKARA’DA DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde düzenlenen “Avrupa Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu: Katılım Sürecinin Neresindeyiz?” başlıklı toplantı 23 Kasım 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. TOBB’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açış konuşmalarını, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini yaptı.

Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinin artık durma noktasına geldiği uyarısını yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin katılım sürecinde, bazı AB üyesi ülkelerin siyasetçilerinin, gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünerek hareket ettiklerini söyledi. 2010 yılı İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin çalışmalarını cesaretlendirecek bir yaklaşımın bulunmadığını da ifade eden TOBB Başkanı, Birliğe üye ülkelerde Türkiye’nin üyeliği konusundaki siyasi irade eksikliğinin, İlerleme Raporu ve Strateji Belgesi’nde de kendini gösterdiğini belirtti .

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu iş dünyası için son derece önemli olan Gümrük Birliği, Türk vatandaşlarına yönelik zorunlu vize uygulaması, taşıma kotaları, Serbest Ticaret Anlaşmaları gibi bazı konuların raporda yer almadığına da dikkat çekti. Gümrük Birliği’nin aksayan yönlerinin, sadece AB boyutuyla ele alındığını ifade eden TOBB Başkanı, Türk vatandaşları için adeta bir ayrımcılık meselesi haline gelmiş olan vize konusuna da raporda yer verilmediğini söyledi.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise konuşmasında, 2010 yılı İlerleme Raporu’nun, Türkiye ile ilgili hazırlanan on üçüncü rapor olduğunu hatırlatarak, bu raporun geçmişe bakıldığı zaman her açıdan daha güzel bir fotoğraf ortaya koyduğunu; geçmişle kıyaslandığı zaman Türkiye’nin ne kadar yol aldığını çok iyi bir şekilde ortaya çıkardığını ifade etti. Türkiye’nin stratejik hedefine doğru ilerlediğini vurgulayan Başmüzakereci Bağış, raporun objektif değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkacak sonucun, Türkiye’nin doğru yolda hızla ilerlemekte olduğu ve Türkiye’nin müzakere sürecindeki bu kararlılığının İlerleme Raporu ile Avrupa Komisyonu tarafından da tespit edildiği olacağını söyledi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış vize konusunda, AB üye ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize politikasını değiştirmesinin, en çok Avrupa’nın çıkarına olacağını ifade etti.

Konuşmasının başında Türkiye’deki siyasi ortamla ilgili çok nadiren yorum yaptığını ifade eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, ana muhalefet partisi CHP’nin geçen altı ay içinde, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu ile daha fazla iletişim içerisinde olduğunu, bunun da muhalefetin artan ilgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Toplantının ikinci oturumunda, ABGS Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır başkanlığında, İlerleme Raporu ve müzakere süreci siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve sivil toplum diyaloğu açısından değerlendirildi. Panelde Prof. Dr. Çağrı Erhan siyasi kriterler; Can Baydarol ekonomik kriterler ve Zeynep Göğüş sivil toplum diyaloğu çerçevesinde Avrupa Komisyonu 2010 yılı İlerleme Raporu’nu ve müzakere sürecini değerlendirdi.