İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 KASIM-5 ARALIK 2010

BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARAFLAR KONFERANSI CANCUN’DA SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 16’ncı oturumu olan Taraflar Konferansı (COP 16) 29 Kasım tarihinde Meksika Cancun’da başladı. Konferans 10 Aralık’a kadar sürecek. 194 ülkenin katıldığı Zirve’ye, Türkiye çeşitli kamu ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 88 kişilik bir heyetle katılım sağlıyor. Zirve’de gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması sorumluluğunda uzun vadeli olarak Sözleşme ve Protokol çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Aralık 2009’da Kopenhag’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Zirvesi’nin 15’inci Taraflar Konferansı’nda Kyoto Protokolü’nün yerini alacak bağlayıcı ve kapsamlı bir sonuç çıkması beklenmiş ancak Zirve sonucu küresel beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştı. 15’inci Taraflar Konferansı’nda söz konusu yeni anlaşmanın ileri bir tarihte gerçekleşmesi yönünde bir mutabakat olduğu açıklanmıştı.

16’ncı Zirve’nin ilk gününde Zirve başkanı Felipe Calderón Hinojosa, sürdürülebilir kalkınma ile iklim değişikliğinin yoksullara verdiği zararın giderilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda Kyoto Protokolü kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi incelenirken, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasının nasıl sağlanabileceği, ormanlaştırma çalışmaları, Uluslararası İklim Fonu’nun hayata geçirilmesi, atık ve yenilebilir enerji, erozyon kontrolü, alınacak önlemlerde medyanın rolü, izlenmesi gereken yollar ve finansman sağlama yöntemleri tartışıldı.

Toplantıların son üç gününde; devlet ve hükümet başkanları ile ilgili bakanların katılacağı üst düzey toplantılar sonucunda görüşülen müzakere metinleri karara bağlanacak.