İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 KASIM-5 ARALIK 2010

AVRUPA KRİZLE BOĞUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Bankacılık sektöründeki borçlar nedeniyle ekonomik kriz yaşayan İrlanda’ya 85 milyar Avro değerinde yardım sağlanacağı açıklandı. Söz konusu yardımın 67,5 milyar Avro’su dışardan sağlanırken, geri kalan 17,5 milyar Avro ise İrlanda’nın kendi para rezervinden temin edilecek. Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (European Financial Stability Mechanism) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından yabancı kaynaklardan 22,5 milyar Avro temin edilecek. Avro Alanı’ndaki üye devletler de, Avrupa Finansal İstikrar Kurulu (European Financial Stability Facility) kapsamında İrlanda’ya 17,665 milyar Avro değerinde yardım tahsis edecekler. Kalan 4,8 milyar Avro ise Danimarka, İsveç ve İngiltere ile yapılan iki taraflı anlaşmalardan sağlanacak. Avrupa Birliği’nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22,5 milyar Avro değerinde kredi sağlayacak.  Sağlanan kredilerin 7,5 yıla yayılması ve kredilere ortalama yüzde 5,8 faiz oranı uygulanması bekleniyor.

50 milyar Avro’nun ülkenin gayri safi yurtiçi hâsılasının yüzde 32’ye kadar yükselen bütçe açığını 2015 yılına kadar yüzde 3 limitine indirmek için kullanılacağı belirtildi. Diğer 35 milyar Avro ise bankalara yönlendirilecek.

Bir yandan İrlanda’ya yardım paketi sağlanırken, 2013 yılında Avrupa Finansal İstikrar Kurulu’nun yerini alacak bir “Avrupa İstikrar Mekanizması”nın altyapısına ilişkin tartışma ve çalışmalar da yürütülüyor.  Bu yeni mekanizma ile özel sektörün de ülkelerin kurtarma planına dâhil edilmesi öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomi ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’in de 29 Kasım tarihinde belirttiği gibi Avrupa’da bir ikilik (dualizm) yaşanmakta. Küresel ekonomik krizin ardından, bir yandan Almanya gibi bazı ülkeler ekonomik büyüme sağlamayı başarırken, öte yandan İrlanda, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerin halen ekonomik krizi atlatamadıkları gözleniyor. Adı geçen bu ülkelerin kemer sıkma politikaları uygulayarak ekonomik büyümeye sekte vurduklarına dikkat çekiliyor. Nitekim Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, 2010 yılında, Portekiz’deki bütçe açığının ülkenin gayri safi yurtiçi hâsılasının yüzde 7,3’üne, İspanya’dakinin ise gayri safi yurtiçi hâsılasının yüzde 9,3’üne ulaşması bekleniyor.