İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 KASIM-5 ARALIK 2010

“AB VE TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKADA DEĞİŞEN ROLLERİ” BAŞLIKLI ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE-AVRUPA FORUMU BERLİN’DE DÜZENLENDİ

Merkezi İstanbul’da olan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Dış Politikada Değişen Rolleri” başlıklı Üçüncü Türkiye-Avrupa Forumu 1–2 Aralık 2010 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi.

“Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye: Müzakerelerin 5’inci Yılında Bilanço ve Perspektifler”, “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları Denkleminde Türkiye”, “Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Güvenliği Politikaları ve Türkiye’nin Enerji Güvenliğindeki Rolü”, “Dünya Ekonomik Krizinin Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’ye Etkileri ve Türkiye’nin Avrupa Pazarlarındaki Konumu”, “Avrupa’da Demografik Gelişmeler; Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları” alt başlıklarının ele alındığı foruma Avrupa Parlamentosu’nu temsilen parlamenterler, Türkiye’den ve Avrupa’dan politikacılar, üst düzey yöneticiler, akademisyenler ile medya mensupları konuşmacı ve katılımcı olarak iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakerelerin önündeki en büyük engellerden birinin Kıbrıs sorunu olduğunu dile getirdi. Müzakerelerde oluşabilecek bir tıkanıklık halinin Kıbrıs Türkleri aleyhine, Kıbrıs Rumlarının ise lehine olacağını, bu nedenle Türk tarafının çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu ise AB’nin Gümrük Birliği’ni ihlal ettiğini belirterek, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı STA’ların Türkiye ile yapılanlarla eş zamanlı yürürlüğe girmemesinden ve bu anlaşmaların hazırlık aşamasında Türkiye ekonomisine olası etkilerinin yeterince göz önünde bulundurulmamasından kaynaklanan sorunlara dikkat çekti. AB üyesi iş adamları Türkiye’de rahat iş yapabilirken, Türk iş adamlarının AB’ye girebilmek için vize alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kabaalioğlu bu durumun haksız rekabet yarattığını vurgulayarak, Adalet Divanı kararlarının uygulanması çağrısında bulundu.