İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 ARALIK 2010

SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTILARININ DÖRDÜNCÜSÜ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin (ABGS) kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünü kutlama amacıyla düzenlenen “Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Üyeliği Yolunda” başlıklı dördüncü sivil toplumla diyalog toplantısı 11 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, AB Dönem Başkanı Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Pol De Witte ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından “Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Projesi”nin protokolü Egemen Bağış ve Kadir Topbaş tarafından imzalandı.

Açılış konuşmalarında, Avrupa Komisyonu 2010 Türkiye İlerleme Raporu’nda vurgulandığı üzere, Türkiye’de sivil toplumun AB sürecine katılımının güçlendiği belirtildi. Bu çerçevede, Büyükelçi Pierini, anayasal reform kapsamında sivil toplumlara daha geniş rol verilmesinin önemini vurguladı. Pierini, ayrıca, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesine yönelik 2011-2015 yıllarını kapsayan bir rapor hazırlandığını açıkladı. Toplantıda ayrıca “rekabet” faslına da değinildi. Bu konuya ilişkin, Pol De Witte, söz konusu fasılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti, ancak teknik hususlar nedeniyle, bu faslın Belçika Dönem Başkanlığı’nda açılamayacağını ifade etti. Toplantıda ayrıca vize konusu ele alındı. Pierini, vize konusundaki sorunların bilincinde olduğunu, diğer taraftan Türk vatandaşlarına yılda 700 bin vize verildiğini ifade etti. Vize konusunda kolaylıkların sağlanması için Türk hükümetiyle yakından çalışıldığı belirtildi. Egemen Bağış ise konu ile ilgili açıklamasında, “Vize duvarı Berlin Duvarı gibidir, eninde sonunda yıkılacaktır” şeklinde konuştu.

“Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor Projesi” kapsamında, belediyelerin AB müktesebatı hakkında (mali fonlar, bilim, kamu alımları, eğitim, çevre, sosyal politika gibi alanlarda) bilgilendirilmesi amacıyla toplam sekiz ilde bölgesel toplantılar düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Bunun yanı sıra, “Avrupa Birliği Fonları ve Sivil Toplum Kuruluşları”, “Belediyeler ve Avrupa Birliği”, “Vize: Sivil Toplum Diyalogu Önünde Engel” ve “Gençlik ve AB Sürecimiz” konularında çalışma grubu toplantıları düzenlendi.

Toplantının sonuç bildirgesine ABGS’nin http://www.abgs.gov.tr/files/Bas%C4%B1nMusavirlik/haberler/stk_sonuc_bildirge.pdf  internet sayfasından ulaşılabilir.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun hazırladığı rapora ise http://www.avrupa.info.tr/Files/File/CSD/Guiding_Principles_for_EC.pdf internet adresinden ulaşılabilir.