İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 ARALIK 2010

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN ALTI AYLIK RAPORUNU YAYIMLADI

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2010 yılının ilk altı ayında dünya çapında anti-dampinge ilişkin açılan soruşturmaları ve alınan önlemleri ele alan raporunu yayımladı.

Raporda, Ocak-Haziran 2010 tarihleri arasında, DTÖ’nün 19 üyesinin toplam 69 soruşturma başlattıkları belirtiliyor. 2009 yılının aynı döneminde açılan soruşturma sayısının 97 olması, önceki seneye göre, önemli bir düşüş kaydedildiğini gösteriyor. Soruşturma açan ülkelerin başında Hindistan (17), Avrupa Birliği ve üye devletleriyle beraber (8), Arjantin (7), Brezilya ve İsrail (5’er), Avustralya ve Çin (4’er) geliyor. Türkiye ise söz konusu dönemde sadece bir soruşturma başlattı. Geçen yılın ilk altı ayıyla kıyaslandığında bu oranın Hindistan, AB, Brezilya ve İsrail için arttığı, Arjantin, Çin, Endonezya, Kolombiya, ABD, Kanada, Ukrayna ve Türkiye için ise düştüğü gözleniyor. Açılan soruşturmalarda en çok hedef olan ülkelerin başında ise Çin (23), AB üye devletleri (11), ABD (5), Kore ve Tayland (4’er) geliyor. Bu soruşturmalardan etkilenen sektörler ise şunlar:  hammadde (20), kimya (11), plastik ve kauçuk (7), plastik ve seramik (6).

Raporda, söz konusu dönemde, DTÖ’nün 14 üyesinin toplam 59 anti damping önlemi uyguladığı belirtiliyor. Bu rakamda bir önceki seneye göre, yüzde 5 oranında bir düşüş kaydedildiği gözleniyor. Bu önlemleri uygulayan ülkelerin başında Hindistan (17), Türkiye (9), Arjantin ve Şili (7’şer), ABD (5) ve Brezilya (3) geliyor. En çok hedef olan ülkeler arasında Çin (25), AB ve üye devletleriyle beraber (6) ABD (5) geliyor. Türkiye’ye karşı sadece bir anti damping önlemi alındığı raporda belirtiliyor. Bu önlemlerden etkilen sektörler ise hammadde (18), kimya (12), plastik ve kauçuk (11), tekstil (6), makine ve elektik teçhizatları (5), ayakkabı ve plastik ile seramik (2) sektörleri.