İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

AB KONSEYİ ZİRVE TOPLANTISI’NA EKONOMİK KRİZ ÖNLEMLERİ DAMGASINI VURDU

16–17 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen AB Konseyi Zirve Toplantısı’nda bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları, kriz önlemleri konusunda uzlaşmaya vardı. Avro Alanı’ndaki ekonomik kriz süresince mali istikrarı korumak ve sürdürülebilir büyümenin yeniden tesis edilmesini sağlamak için kararlı adımlar attıklarını belirten AB liderleri, AB’nin ve Avro’nun krizden daha güçlü çıkması için bu çabalarını sürdüreceklerini ifade ettiler. 2010 yılı başında alınan tedbirlerin işe yaradığını ancak krizin bu tedbirler ardından rehavete kapılınmaması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan liderler, Zirve Toplantısı Sonuç Bildirisi’nde Lizbon Antlaşması’nda bazı değişiklikler yapılması konusunda uzlaşmaya vardılar. Buna göre, Lizbon Antlaşması’nın 136’ncı Maddesi’nde yapılacak değişiklik ile Avro’nun istikrarının güvence altına alınmasının kaçınılmaz hale geldiği durumlarda Avro Alanı ülkeleri bir istikrar mekanizması oluşturabilecekler. Bu değişiklik 2011 yılı içerisinde üye devletler tarafından onaylandıktan sonra 2013 yılı Haziran ayından itibaren, hâlihazırda yürürlükte olan Avrupa Mali İstikrar Kolaylığı (European Financial Stability Facility - EFSF)  ve Avrupa Mali İstikrar Mekanizması’nın  (European Financial Stabilisation Mechanism - EFSM) yerini alacak.

Avro Alanı ülkeleri Zirve toplantısında istikrarı sağlamak için ellerinden geleni yapacakları taahhüdünde bulunurken yedi önemli hususun altını çizdiler:

  • Yunanistan ve İrlanda için hazırlanan ekonomik programların uygulanması,
  • Bütçe gözetiminin sürdürülmesi,
  • Büyümenin desteklenmesi için yapısal reformların hızlandırılması,
  • İstikrar ve Büyüme Paktı’nın güçlendirilmesi ve 2011 yaz döneminden itibaren yeni makroekonomik gözetim mekanizmasının yürürlüğe girmesi,
  • Kalıcı mali destek mekanizmasının yürürlüğe girmesini beklerken EFSF kapsamında yeterli mali desteğin mevcudiyetinin sağlanması,
  • Mali sistemin desteklenmesi,
  • Sermaye tabanını iki katına çıkarmaya karar veren Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) desteklenmesi.

AB liderleri kriz önlemlerini karar bağlarken, AMB yaklaşık 5,76 milyar Avro olan sermaye tabanını neredeyse iki kat artırarak 10,76 milyar Avro’ya çıkaracağını açıkladı. Zirve öncesi tartışılan ve özellikle Eurogroup Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker tarafından desteklenen eurobond konusunda ise uzlaşmaya varılmadı.

Zirve Toplantısı’nın ardından bir değerlendirmede bulunan Almanya Şansölyesi Angela Merkel ortak para birimi Avro’nun güçlü ve istikrarlı olması gerektiği konusundaki fikir birliğinin önemini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise Avro’nun sonunun gelmesinin AB’nin sonunun gelmesi anlamına geleceğini ifade etti.