İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU 2011 YILI AB BÜTÇESİNİ ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu (AP) uzun tartışmaların ardından 15 Aralık’ta 2011 yılı AB bütçesini onayladı.  Avrupa Komisyonu’nun Bütçe ve Mali Programlar’dan Sorumlu Üyesi Janusz Lewandowski yaşanan birtakım zorluklara rağmen, görüş ayrılıklarının AB’nin menfaatleri göz önünde tutularak çözümlenmesiyle 2011 yılı bütçesinin en nihayetinde kabul edildiğini belirtti. Harcamalar için 126,5 milyar Avro ödenek ayrılan 2011 yılı bütçesinde 2010 yılına göre sadece yüzde 2,9 artış öngörüldü. Taahhütler için ayrılan ödenek ise geçen yılın bütçesine göre yüzde 0,2 artış ile 141,9 milyar Avro tutarında. AP daha önce bütçede yüzde 6,2 artış öngörmüştü ancak başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere üye ülkelerin söz konusu artışa karşı çıkmaları nedeniyle Parlamento geri adım attı. AB ülkelerinin ulusal bütçelerinde kısıtlamalara gittiği bir dönemde Birlik bütçesinde yüksek oranlı bir artışa sıcak bakılmadı, bu nedenle yeni bütçe bir anlamda “tasarruf bütçesi” olacak. 

Bütçe rakamlarından çok, kriz ortamında önümüzdeki yıl bütçesinin daha fazla sürüncemede kalmadan kabul edilmiş olması ve öncelikli politikalara yönlendirilecek harcamaların uygulamaya geçirilmesi önem kazanıyor. AP 2011 yılı bütçesine onay verdi ancak 2014 yılından itibaren geçerli olacak Çok Yıllı Mali Çerçeve henüz belirlenmedi. Ayrıca Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER) projesinin finansmanı ve bütçede esneklik konuları karara bağlanmadı. Yıllık bütçe tartışmaları sona ermiş olsa da önümüzdeki yıl, geri kalan konuların tartışılacağı zorlu bir dönem olacak. AP Bütçe Komisyonu Başkanı Alain Lamassoure da 2011 yılının, “bütçede dayanışma”nın yeniden yaratılacağı bir yıl olması gerektiğini belirtti.