İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

IPA KAPSAMINDA GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİNE İLİŞKİN 2009 YILI FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALANDI

13 Aralık 2010 tarihinde, Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki birinci bileşen olan “Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni”ne ilişkin 2009 yılı Finansman Anlaşması imzalandı. Türkiye Ulusal Programı’nın ikinci kısmına ilişkin olan Finansman Anlaşması ile bu alanda yapılacak projelerin finansmanı sağlanacak. Programın ikinci kısmı “Siyasi Kriterler, Adalet ve İçişleri, Tarım, Gümrük Birliği, Eğitim, Enerji, Sanayi Politikası, Çevre, Mali Kontrol, Malların Serbest Dolaşımı, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Bölgesel Politika, İstatistik ve Ulaştırma” başlıklarındaki müktesebatın üstlenilmesine yönelik kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi amaçlayan ve “Sivil Toplum Diyaloğu” konulu toplam 33 projeyi kapsıyor. Söz konusu 33 proje için AB, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni için ülkemize ayrılan tahsisat içinden 116,3 milyon Avro’luk katkı sağlayacak. Ayrıca, Türkiye de bütçenin 12,4 milyon Avro’luk kısmını karşılamakta.

Belirtilen projelerle, insan haklarının geliştirilmesi, yolsuzluğa karşı daha verimli ve etkili bir mücadele yürütülmesi, etik kuralların etkin bir şekilde yaygınlaştırılması ve uygulanmasının sağlanması konularında ülkemizin ilerleme kaydetmesi amaçlanmakta. Bunun yanında, gümrük alanında gümrük izleme ve risk değerlendirme kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, çevre alanında emisyon kontrolü, AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulanması ve gürültü haritalarının hazırlanması gibi projelere katkı sağlanması istenmekte. AB-Türkiye sivil toplum diyaloğuna yönelik verimli ve etkili operasyonların sürdürülmesi ve IPA yardımının uygulanması konusundaki kilit kuruluşların proje hazırlamasına ve kapasite oluşturmasına yardım sağlanması da amaçlar kapsamında yer alıyor.

2009 yılı Ulusal Programı’nın birinci kısmını oluşturan Topluluk Program ve Ajanslarına Katılım Projesine ait Finansman Anlaşması daha önce imzalanmıştı. 2009 yılı Ulusal Programı İkinci Kısım Finansal Anlaşması ile de bahsi geçen projelerin içeriğinin programlama safhasından uygulama safhasına geçmesi sağlanıyor.