İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

AVRUPA KOMİSYONU, 2011–2015 E-DEVLET EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, üye devletlerin kamu kurumlarının internet üzerinden sundukları hizmetleri artırmayı ve bu hizmetlerin kapsamını geliştirmeyi amaçlayan yeni bir eylem planı oluşturdu. Önümüzdeki beş yılı kapsayan bu yeni eylem planı çerçevesinde 40 ayrı önlemin alınması öngörülüyor. Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündem’den Sorumlu Üyesi Neelie Kroes, söz konusu eylem planının, kamu yetkililerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak daha düşük maliyetle daha iyi hizmetler sunmalarına önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

AB genelinde,  temel hizmetlere elektronik ortamda erişebilirlik oranı 2009 yılında yüzde 71’e ulaşmış olmasına rağmen Avrupa vatandaşlarının sadece yüzde 42’si e-Devlet hizmetlerinden yararlanıyor. Bu nedenle, 2015 yılına kadar, Avrupa vatandaşlarının e-Devlet hizmetlerini kullanma oranının yüzde 50’ye,  AB’de faaliyet gösteren şirketlerde de yüzde 80’e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, Avrupa Komisyonu önümüzdeki beş yıl sürecinde yüksek nitelikli kamu hizmetlerini internetten erişilir duruma getirmeyi amaçlıyor. Böylelikle AB vatandaşlarının ve şirketlerinin internet bağlantısı olan herhangi bir yerden kolaylıkla tüm kamusal işlemleri yürütmeye devam edebilmeleri hedefleniyor.

15 Aralık 2010 tarihinde açıklanan yeni e-Devlet eylem planında dört önceliğe ağırlık verildi. Avrupa Komisyonu’nun ilk önceliğinin, vatandaşları ve şirketleri kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış e-Devlet hizmetleriyle güçlendirmek olduğu belirtildi. Bu kapsamda, kamu bilgilerine erişimin kolaylaştırılması ve şeffaflığının güçlendirilmesi öngörülüyor. İkinci öncelik ise,  kesintisiz e-Devlet hizmetleriyle Tek Pazar’da dolaşımın sağlanmasıyla, Avrupa Birliği’nin herhangi bir yerinde şirketlerin işlerini yürütmelerinde kolaylık sağlamak. Avrupa Komisyonu’nun üçüncü önceliği, idari yükleri azaltıp, organizasyon sürecini geliştirerek ve sürdürülebilir düşük karbonlu ekonomiyi teşvik ederek kamu kurumlarının etkinliğini artırmak olarak belirlendi. Bunların yanı sıra, sınırötesi işlemleri kolaylaştırmak için Birlik çapında kullanılabilecek ulusal elektronik kimliklerin geliştirilmesi (eID) de teşvik ediliyor. Son olarak, bu önceliklerin yerine getirilmesi için gerekli yasal ve teknik altyapının oluşturulması da öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu’nun 2011 ve 2015 yılları için hazırladığı e Devlet eylem planına http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/docs/action_plan_en_act_part1_v2.pdf internet adresinden ulaşılabilir.