İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

AVRUPA KOMİSYONU YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ BİR RAPOR YAYINLADI

 Avrupa Komisyonu 16 Aralık 2010 tarihinde “Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu” başlıklı bir rapor yayınladı. Yoksullukla nasıl mücadele edilmesi gerektiği ve yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşların işgücü piyasası ile topluma yeniden nasıl entegre edileceği sorularına cevapların arandığı rapor, konut edindirme, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim gibi birçok alanda AB düzeyinde ortak politikaların oluşturulması, uygulanması ve takip edilmesi gerektiğini de ön plana çıkarıyor. Konu ile ilgili AB çapında gerçekleştirilen anketlerden çıkan sayısal verilere de yer verilen raporda, Avrupa vatandaşlarının yüzde 75’inin AB’nin yoksulluk ile mücadelede daha fazla rol alması gerektiğine inandığı belirtiliyor.  

Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi László Andor ise, söz konusu platformun bu alanda AB çapında politika üretilmesinde önemli bir araç vazifesi üstleneceğine inandığını söyledi.

Raporda “öneriler” başlığı altında, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele kapsamında atılması önerilen adımlar ise şu şekilde sıralanmakta:

1- Sosyal politikada inovasyonun teşvik edilmesi; bu alandaki sorunlar ile mücadelede akıllı ve etkin sonuçların üretilmesi;

2- Mevcut AB fonları kullanılarak (başta Avrupa Sosyal Fonu olmak üzere) AB çapında yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede etkin uygulamaların hayata geçirilmesi. Bu çerçevede sosyal dışlanma ile mücadeleye ilişkin hedeflerin ilerideki muhtemel AB fonları için bir öncelik olarak kabul edilmesi;

3- Sosyal koruma ve hizmetlerin, çağın gereklerini karşılamaya yönelik olarak revize edilmesi ve söz konusu hizmetlerin yeni sosyal ihtiyaçları karşılar hale getirilmesi (László Andor, bu konuda 2011 yılında bir Beyaz Kitap yayımlanacağını ifade etti);

4- 2012 yılının AB çapında “Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı” olarak ilan edilmesi;

5- Sosyal dışlanma ile mücadele kapsamında mümkün olan en geniş katılım ile tüm sosyal ortaklar ile işbirliği yapılması. Bu çerçevede yıllık bir konferans düzenlenmesi ve yakın gelecekte atılacak adımların tüm sosyal ortakların görüşleri alınarak belirlenmesi.

Ayrıca, raporun kamuoyuna sunulması ile birlikte “2010 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı” kapanış konferansı da 17 Aralık 2010 tarihinde  AB Dönem Başkanı Belçika’nın ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Söz konusu konferansta, Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan iyi örnekler katılımcılara sunuldu. Konferans sonunda ise 27 AB ülkesinin temsilcileri (devlet ve hükümet başkanları, sosyal işler, ekonomi ve eğitim bakanları) ortak bir bildiriye imza attılar. Söz konusu bildiriyle, tüm AB üyelerinin yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadelede üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirecekleri teyit edildi.