İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-25 ARALIK 2010

OECD’NİN AVRO ALANI EKONOMİK RAPORU YAYINLANDI

OECD’nin 13 Aralık’ta yayınladığı “Avro Alanı 2010” raporuna göre Avro Alanı istikrarlı hale geldi ancak istikrarın sürdürülebilir olması için kapsamlı bir reform gündeminin uygulanması gerekiyor. Söz konusu raporda Avro Alanı’nın yaşadığı ciddi resesyondan sıyrıldığı ancak, ekonomik, mali ve parasal dengesizliklerin giderilmesi için tutarlı ve ileriye yönelik reformların hayata geçirilmesi gereği vurgulanıyor.  Bankacılık sistemine sağlanan yoğun destek ve finansal sistemi dengeli hale getiren kamu destek politikaları sayesinde ılımlı bir düzelmenin görülmeye başlandığı, özel sektör talebindeki daralmanın da hafifletildiği ifade ediliyor.

Raporda OECD tarafından 2011 ve 2012 yılları için yıllık yüzde 1,5 – 2 arasında bir büyüme öngörülüyor ve büyümenin kalıcı hale gelmesi için şu tavsiyelerde bulunuluyor: 1) Avro Alanı mali disiplininin bütçe kurallarındaki reformlar ve ulusal mali konseyler aracılığıyla sağlanması 2) Mali düzenlenmelerin revize edilmesi 3) Büyüme ve rekabet edebilirliğin artırılması için işgücü ve üretime yönelik kapsamlı reformların uygulanması. Raporda ayrıca, Avro Alanı genelinde hüküm süren borç krizi ortamında, AB kurumları tarafından söz konusu reformların uygulanmasının, istikrarın sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.