İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 OCAK 2014

İzlanda, Sırbistan ve Kosova’nın AB ile bütünleşme süreci AP’de ele alındı

İzlanda, Sırbistan ve Kosova’nın 2013 yılında AB ile bütünleşme sürecindeki performanslarını değerlendiren ilke kararlar, AP üyeleri tarafından 16 Ocak 2014 tarihinde Strazburg’da gerçekleşen 2014 yılının ilk Genel Kurul’unda kabul edildi.

Sırbistan

AP Sırbistan Raportörü Liberal Grup mensubu Sloven Parlamenter Jelko Kacin tarafından hazırlanan “Avrupa Komisyonu’nun 2013 Yılı İlerleme Raporu’na ilişkin İlke Karar Taslağı”, AP Genel Kurulu’nda 43 aleyhte ve 51 çekimser oya karşılık 528 lehte oy ile kabul edildi.

İlke kararda, 21 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşecek ve Sırbistan ile katılım müzakerelerini fiilen başlatacak olan Hükümetler Arası Konferans’ın bir dönüm noktası olduğu ve AB’nin Sırbistan’ın üyeliğine olan bağlılığını gösterdiği ifade edildi. Belgrad’a AB ile bütünleşme sürecini başarılı bir şekilde yürütmesinin kilit göstergesi niteliğindeki reform çabalarını sürdürmesi çağrısında bulunuldu. İlke kararda, Belgrad’a özellikle yargı sistemi reformu, medya özgürlüğü ve başta azınlıklar ve savunmasız gruplar olmak üzere insan haklarının korunması alanında reform çabalarını artırması yönünde çağrıda bulunuldu.

AP Sırbistan Raportörü Kacin, Sırbistan’ın Nisan 2013’te Kosova ile varılan anlaşma ile ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi doğrultusunda yol alınmaya başlandığını ifade etti. Belgrad’ın yolsuzlukla mücadele konusunda proaktif bir tutum takındığını belirten Kacin, Sırbistan ile gerçekleştirilecek Hükümetler Arası Konferans’ı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Kosova

AP Kosova Raportörü Yeşiller Grubu mensubu Avusturyalı Parlamenter Ulrike Lunacek tarafından hazırlanan ilke karar taslağı, AP Genel Kurulu’nda 94 aleyhte ve 40 çekimser oya karşılık 485 lehte oy ile kabul edildi.

İlke kararda, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında Kosova’nın tamamında gerçekleştiren ilk seçimler olma özelliğini taşıyan Kosova yerel seçimleri, ülkede demokrasinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak nitelendirildi. Nisan 2013’te Belgrad ve Priştine arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin varılan anlaşmanın her iki tarafın da AB ile bütünleşme sürecinde gerekli reformları uygulama konusundaki sorumluluklarını artırdığına yer verilen ilke kararda, AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu EULEX’ten Kosovalı kurumlara yapılacak yetki devrinin ilerlemeye dayalı olarak, kademeli şekilde gerçekleşmesi gerektiği ve sivil toplumun bu sürece katılımının son derece önemli olduğu vurgulandı.

AP Kosova Raportörü Lunacek, yaptığı açıklamada, ilke karar taslağına verilen güçlü desteğin bağımsız Kosova’nın geleceğinin AB içerisinde olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti. İlke kararda, Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan beş Üye Devlete (İspanya, Slovakya, Romanya, Yunanistan ve GKRY) gecikmeksizin Kosova’yı tanımaları çağrısında bulunduğunu ifade eden Lunacek, Üye Devletler arasında Kosova’nın bağımsızlığına ilişkin ortak bir tutum bulunmayışının, AB’nin ülkeye sağladığı pozitif etkiyi zayıflattığını belirtti.

İzlanda

AP İzlanda Raportörü Hıristiyan Demokrat Grup mensubu Rumen Parlamenter Cristian Preda tarafından hazırlanan ve AP Genel Kurulu’nda kabul edilen ilke karar taslağında, İzlanda Hükümeti’nin AB ile yürütülen müzakereleri askıya alma kararı not edildi. Hatırlanacağı gibi, Reykjavik Mayıs 2013’te katılım müzakerelerini askıya aldığını ve AB üyeliğini referanduma sunmadan müzakerelere devam etmenin mümkün olmayacağını açıklamıştı. İlke kararda, AB’nin İzlanda ile katılım müzakerelerini sürdürmeye ve tamamlamaya olan bağlılığı teyit edildi.

AP İzlanda Raportörü Preda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB müktesebatının sürekli evrilen özelliği göz önünde bulundurulduğunda, Reyjavik’in katılım müzakerelerini sürdürme konusunda karar alma sürecinin uzamasının, müzakerelere kalınan yerden devam etmeyi giderek zorlaştırdığını vurguladı.