İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 OCAK 2014

Avrupa Komisyonu sosyal güvenlik sistemlerinin uyumuna ilişkin yeni kılavuz ilkeler belirledi

Avrupa Komisyonu, 13 Ocak 2014 tarihinde Üye Devletlerin, sosyal güvelik sistemlerinde kullanacakları ikamet adresi testlerinde yardımcı olması amacıyla bir kılavuz yayımladı. Söz konusu kılavuz, AB çapında vatandaşlarının serbest dolaşımından eksiksiz bir şekilde yararlanırken, başka bir AB üye ülkesindeki sosyal güvenlik sistemlerini suistimal etmemelerini amaçlıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun İstihdamdan Sorumlu Üyesi László Andor, başka bir AB üye ülkesinde yaşayan AB vatandaşlarının, vergi ve sosyal güvence ödemeleri için daha fazla para harcadığını; bunun da sosyal güvenlik sistemlerinde ciddi bir dengesizlik yarattığını ifade etti.

Söz konusu kılavuz ile “ikamet adresi”, “geçici ikamet”, “ikamet” gibi kavramların açıklamalarında var olan muğlaklık giderilirken,  bir Üye Devletin sadece “bir AB vatandaşının sosyal güvencesinden sorumlu olduğu” ilkesi hatırlatılıyor. Kılavuzda ilgi çeken bir diğer konu ise, göçmenlerin sosyal güvencelerine ilişkin oldu. Kılavuza göre, herhangi bir AB üye ülkesinde ikamet eden, çalışan veya çalışmayan bir göçmenin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin sosyal güvencesinden, ikamet ettiği üye ülke sorumlu.