İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 OCAK 2009

YENİ AB DÖNEM BAŞKANI ÇEK CUMHURİYETİ, ÇALIŞMA PROGRAMI VE ÖNCELİKLERİNİ SUNDU

6 Ocak tarihinde düzenlenen basın toplantısında, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek ve Avrupa İşleri’nden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexandr Vondra, AB Dönem Başkanlığı görevini 1 Ocak 2009’da Fransa’dan devralan   Çek  Cumhuriyeti’nin   dönem başkanlığı    çalışma

programı ve önceliklerini sundu. Mirek Topolanek yaptığı açıklamada, dönem başkanlığı için ‘Engelsiz Avrupa’ sloganının seçilmesinde, 2009 yılının sembolik açıdan önemini vurgulayarak; 2009 yılının, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yıldönümü, Avrupa Parlamentosu’nun ilk doğrudan seçimlerinin 30. yıldönümü, Avro’nun yürürlüğe girmesinin 10. yıldönümü ile 2004 yılında gerçekleşen ve aralarında Çek Cumhuriyeti’nin de bulunduğu on yeni ülkenin Birliğe katılımının 5. yıldönümü olması nedeniyle tarihi önem taşıdığının altını çizdi. Topolanek ve Vondra, Çek Dönem Başkanlığı’nın sektörel önceliklerinin Ekonomi, Enerji ve dünyada Avrupa olmak üzere üç ‘E’ (Economy, Energy, Europe in the world) üzerinde yoğunlaşacağını belirtti.

 

Ekonomi: Küresel mali krizin yönetilmesinde Dönem Başkanlığını üç büyük zorluk bekliyor. Bunlar; mali piyasaların reformu ve düzenlenmesi, Avrupa ekonomik iyileşme planının uygulanması ile 2 Nisan’da Londra’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi için ortak AB pozisyonunun hazırlanmasından oluşuyor. Çek Cumhuriyeti Başbakanı, söz konusu AB pozisyonunun, Mart’ta gerçekleştirilecek AB Konsey Zirvesi’nde kararlaştırılacağını belirtti. Dönem Başkanlığı, ayrıca, Lizbon Stratejisi’ni daha iyi uygulayarak, AB’nin rekabet etme gücünün artırılmasını hedefliyor. Bu çerçevede, başta KOBİ’ler olmak üzere, şirketlere yönelik bürokrasinin azaltılması ve Avrupa’daki ekonomik büyümede iyileşme sağlanmasında temel araç olarak görülen AB iç pazarının potansiyelinden tam olarak yararlanılması amaçlanıyor. Topolanek ve Vondra, ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde yürütülen Doha Turu görüşmelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çaba gösterileceğinin altını çizdiler.

Enerji: Çek Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında en üst sıralarda yer alan AB enerji güvenliğine ilişkin olarak, Topolanek, gaz arzı hususunda Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gelişmelerin, bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Topolanek, öncelikle bir ticaret sorunu olarak nitelendirdikleri bu konuda, AB’nin Rusya ve Ukrayna arasında hakemlik rolü üstlenmek istemediğini yineledi. Bununla birlikte, dönem başkanlığı süresince, AB genelindeki enerji ağlarının daha iyi birleştirilmesine, gaz ve elektrikteki iç pazarın güçlendirilmesine ve sürekli arzın garanti altına alınmasına yönelik olarak diğer bölge ve ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi konularına özel önem verileceğini vurguladı. Dış enerji ilişkileri hakkında ise, Çek Dönem Başkanlığı, Rusya, Ukrayna ve Hazar Denizi Bölgesi’ne yoğunlaşacağını ve Mayıs ayı içerisinde, AB-Rusya Zirvesi düzenleneceğini açıkladı.    

Dünyada Avrupa:  Topolanek, AB’nin Doğu Avrupa ile Güney Kafkasya’daki komşu ülkelerinin, en az ‘Akdeniz için Birlik’ projesi ile hedeflenen güney komşuları kadar önemli olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, Ukrayna, Gürcistan, Moldovya, Belarus, Ermenistan ve Azerbaycan ile komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin Çek Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı’nın çok önemli bir önceliği olduğunu vurgulayarak, Mayıs ayının ilk haftasında Prag’da söz konusu ülkelerin katılımıyla düzenlenecek  ‘27+6 Zirvesi’nde yeni bir Doğu İşbirliği’nin başlatılmasını hedeflediklerini açıkladı. Topolanek, ayrıca, dönem başkanlığının Hırvatistan ve Türkiye ile yürütülen katılım müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesine ve Batı Balkan ülkeleri ile daha yakın ilişkiler geliştirilmesine çalışacağını belirtti. Bunun yanı sıra, Topolanek, Rusya ile müzakere edilen güçlendirilmiş işbirliği anlaşmasına ilişkin olarak 27 Üye Devletin ortak bir pozisyon belirlemesi gereğine dikkat çekti. Çek Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı, ayrıca, ABD ile transatlantik ilişkilerinin güçlendirilmesini ve bu kapsamda, Nisan ayı başında, Prag ya da Brüksel’de, ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’nın da katılacağı AB-ABD Zirvesi’nin düzenlenmesini öngörüyor.

Çek Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı’nın çalışma programı ve öncelikleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.eu2009.cz adresinden ulaşılabilir.