İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 OCAK 2009

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE EKONOMİK DURGUNLUK DEVAM EDİYOR

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 8 Ocak 2009 tarihinde açıklanan veriler ekonomik durgunluğun devam ettiğini gösteriyor. Eurostat tarafından açıklanan 2008 yılı üçüncü çeyreğine ait büyüme oranlarına göre AB-27’nin GSYİH’sı bir önceki çeyreğe kıyasla %0,2 oranında düştü. 2007 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında GSYİH, AB-27’de %0,8, Avro Alanı’nda ise %0,6 oranında arttı. Üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe kıyasla hane halkı tüketimi Avro Alanı’nda sabit kalırken AB-27’de  %0,1 arttı.

Buna karşılık yatırımlar Avro Alanı’nda %0,6, AB-27’de %0,8 oranında azaldı. Avro Alanı ve AB-27’de ihracat oranı değişmezken, ithalat sırasıyla %1,4 ve %1,1 oranında arttı.

Eurostat tarafından açıklanan diğer önemli gösterge ise işsizlik oranı. Buna göre 2008 yılı Kasım ayında Avro Alanı’nda işsizlik oranı %7,8, AB-27’de ise %7,2 olarak gerçekleşti. Kasım ayında bir önceki aya kıyasla işsizlerin sayısı 274 bin kişi arttı. 2007 yılının Kasım ayı ile kıyaslandığında ise işsizlerin sayısının AB-27’de 1.1 milyon kişi, Avro Alanı’nda ise 1 milyon kişi arttığı görülüyor.

Eurostat verilerine göre Kasım 2008’de işsizlik oranının en düşük olduğu AB ülkesi %2,7 ile Hollanda. Hollanda’yı %3,8 ile Avusturya ve %3,9 ile GKRY takip ediyor. İşsizlik oranının en yüksek olduğu AB ülkeleri ise İspanya (%13,4), Slovakya (%9,1) ve Litvanya (%9) olarak sıralandı. Aynı dönemde ABD’deki işsizlik oranı %6,7, Japonya’daki %3,9 olarak açıklandı.

8 Ocak 2009 tarihinde açıklanan veriler içerisinde ekonomik güven göstergelerinin son 20 yılın en düşük seviyesine inmesi Avrupa Komisyonu tarafından endişe verici olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia’nın sözcüsü bu durumun Ekonomik Kurtarma Planı ile hafifletileceğini umduklarını ifade etti.

Kasım 2008 işsizlik oranı verilerine http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_01/3-08012009-EN-AP.PDF

2008 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin GSYİH verilerine http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_01/2-08012009-EN-BP.PDF

adreslerinden ulaşılabilir.