İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 OCAK 2009

AVRUPA KOMİSYONU, MEDIA MUNDUS PROGRAMINI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 9 Ocak tarihinde, görsel işitsel sektörün gelişimini desteklemek üzere uluslararası bir işbirliği programını kabul etti.

Bu çerçevede, MEDIA MUNDUS olarak adlandırılan yeni programın, Avrupa sinema endüstrisi ile üçüncü ülkelerdeki sinema yapımcıları arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri güçlendirmesi hedefleniyor. 2011-2013 dönemini kapsaması öngörülen söz konusu programın bütçesi 15 milyon Avro olarak belirlendi.

Avrupa Komisyonu, geçen yılın başında, sektörden de gelen talepler doğrultusunda, Avrupa ile üçüncü ülkeler arasında görsel-işitsel alandaki işbirliğinin artırılmasına yönelik yeni bir girişimde bulunulacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Bilgi Toplumu ve Medya’dan Sorumlu Üyesi Viviane Reding, MEDIA MUNDUS’un, küresel düzeydeki teknolojik değişikliklere verilecek en doğru kültürel cevap olduğunu belirterek, halihazırda yürürlükte bulunan MEDIA ve MEDIA International programları ile kaydedilen başarıların bu alanda yeni bir açılıma ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Reding, ayrıca, AB vatandaşlarının, bu girişimin sonuçlarını en kısa sürede sinemalarda göreceklerinin altını çizdi.

MEDIA MUNDUS programı; eğitim faaliyetleri ve burs imkanları aracılığıyla, hem Avrupa’da hem de üçüncü ülkelerde görsel işitsel sektörde çalışan profesyoneller arasındaki bilgi değişiminin artırılarak, Avrupa dışındaki piyasalara erişimin kolaylaştırılmasını ve uzun vadede bu sektördeki ticari ilişkilerin geliştirilmesini amaçlıyor. Bunun yanı sıra, yeni kurulan işbirlikleri ile uluslararası ortak yapımların yaygınlaştırılarak, dünyada görsel işitsel eserlere ilişkin rekabet ortamının geliştirilmesine ve bu eserlerin uluslararası dağıtımının iyileştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, başta genç izleyiciler olmak üzere, kültürel çeşitlilik arzeden görsel işitsel eserlere yönelik kamuoyunda talep yaratılması hedefleniyor.

Bilindiği gibi, yürürlükte bulunan ve 2007-2013 yıllarını kapsayan MEDIA 2007 Programı, Avrupa’da görsel işitsel sektörün desteklenmesine 755 milyon Avro’luk bir katkı sağlıyor.  Mayıs 2008’de MEDIA programı tarafından desteklenen dört film Cannes Film Festivali’nde ödül kazanmıştı. Aday ülkelerin de dahil olduğu programdan, Türkiye, görsel işitsel mevzuatının, AB ile bütünüyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle yararlanamıyor.