İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 OCAK 2009

OECD’ NİN AVRO ALANI’NA İLİŞKİN RAPORU YAYINLANDI

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 14 Ocak 2009 tarihinde “Avro Alanı 2009 Araştırması”  başlıklı bir rapor yayınladı.

Söz konusu raporda Avro Alanı’nın resesyona doğru gittiği ve enflasyonun hızla düştüğü belirtiliyor. Avro bölgesi ekonomisinin 2010 yılının ikinci yarısına kadar durağan kalacağı, ekonomik büyümenin ancak 2010 yılının sonunda başlayabileceği belirtiliyor.

Para politikasının orta vadeli fiyat istikrarını sağlaması gerektiği ifade edilen raporda Avrupa Merkez Bankası’nın finansal krize karşı hızlı hareket etmiş ve üye ülke hükümetlerinin piyasalarda güven sağlamak üzere acil destek önlemleri almış olmasına rağmen finansal piyasalardaki sorunların devam ettiği ifade ediliyor. Avrupa finans piyasalarının bütünleşmesinde son on yılda önemli ilerlemeler kaydedildiği, bunun piyasaların ve kurumların birbiriyle bağlantısını artırmakla birlikte para politikasının uygulanması ve iletilmesinin aynı hızla gelişmediğine işaret ediliyor. Entegre finansal piyasalarda finansal istikrarın sağlanmasında riskler bulunduğu, son finansal krizle de düzenleyici ve denetleyici yapıdan kaynaklanan boşlukların ortaya çıktığı, söz konusu yapıların düzenlenmesi ve iyileştirilmesine dair çalışmalar yapılmakta olmakla birlikte daha yapılması gerekenler bulunduğu belirtiliyor. Raporun özetine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.oecd.org/eco/surveys/euroarea