İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 OCAK 2009

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN İNOVASYON ALANINDA İLERLEME KAYDETTİĞİ AÇIKLANDI

22 Ocak 2009 tarihinde açıklanan 8. Avrupa İnovasyon Skorbordu, Birliğin mevcut finansal krize rağmen inovasyon (yenilikçilik) alanında ilerleme kaydettiğini gösterdi. Bilindiği üzere 2001 yılından bu yana yıllık olarak hazırlanan Avrupa İnovasyon Skorbordu ile Lizbon Strateji çerçevesinde AB üye ve aday ülkelerinin yenilikçilik alanında kaydettiği ilerleme ortaya koyuluyor.

Son açıklanan Avrupa İnovasyon Skorbordu’na göre AB 2008 yılı içerisinde ABD ve Japonya ile arasındaki yenilikçilik açığını azalttı. Bunda başta GKRY, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere Birliğe yeni katılan üyelerin gösterdiği performans etkili oldu. Avrupa Birliği genelinde insan kaynakları ve yenilikçiliğe ayrılan kaynakların artması alanlarında ilerleme kaydedilirken, iş dünyasının yenilikçilik alanındaki yatırımları ABD ve Japonya’nın gerisinde kaldı.

Avrupa İnovasyon Skorbordu’nda yer alan ülkelerin performansına bakıldığında, İsviçre, İsveç, Almanya, Danimarka ve İngiltere’nin AB ortalamasının üzerinde oldukları, 2008 yılı içerisinde performanslarını en hızlı iyileştiren ülkelerin İsviçre ve Almanya olduğu görülüyor. İnovasyon performansı AB ortalamasının altında kalan ülkeler ise Malta, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya, Hırvatistan, Romanya, Letonya, Bulgaristan ve Türkiye olarak sıralanıyor.

Avrupa İnovasyon Skorbordu ile ilgili kapsamlı bilgilere,

http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=437&parentID=51

adresinden ulaşılabilir.