İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 OCAK 2009

AB 2008 YILI BİLİM, TEKNOLOJİ VE REKABETÇİLİK RAPORU YAYINLANDI

Avrupa İnovasyon Skorbordu ile aynı dönemde yayımlanan 2008 Yılı Bilim, Teknoloji ve Rekabetçilik Raporu ise 2000 - 2006 yılları arasında Ar-Ge’ye kamu ve özel sektör tarafından yapılan yatırımların ve teknoloji performansında kaydedilen ilerlemenin daha kapsamlı bir analizine yer veriyor.  Rapora göre AB’de çalışan kişi başına düşen araştırmacı sayısı ABD ve Japonya’nın gerisinde olmasına rağmen 2000 yılından bu yana 2 kat hızla artıyor. Bunun yanında AB yabancı yatırımcılar ile bilim ve araştırma alanında çalışan profesyoneller için en cazip bölge olmayı sürdürüyor.

Örneğin 2005 yılında ABD’nin Ar-Ge alanındaki yabancı yatırımlarının %62,5’i AB’ye giderken sadece %3,3’ü Çin’e yöneldi. Bilimsel yayın sayısı esas alındığında dünyanın en büyük bilimsel bilgi üreticisi olan AB üçünü ülkelerden giderek artan sayıda bilim adamını çekmeyi başarıyor.

Rapor üye ülkelerin 2000 - 2006 yılları arasında Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımları önemli ölçüde artırmalarına rağmen Lizbon Stratejisi’nin hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiklerini gösteriyor. Ayrıca üye ülkelerin Ar-Ge yatırımları arasındaki farklılıklar ve özel sektörün bu alandaki yatırımlarının düşük düzeyde kalması önemli sorunlar olarak belirtiliyor.

2008 Yılı Bilim, Teknoloji ve Rekabetçilik Raporu’na

http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf adresinden ulaşılabilir.