İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 OCAK 2009

EUROBAROMETRE 70 KAMUOYU ARAŞTIRMALARI DİZİSİNİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Avrupa kamuoyu araştırmaları dizisinin Eurobarometre 70 Raporu kapsamında Ekim – Kasım 2008 döneminde gerçekleştirilen anketlerin Aralık ayında açıklanan ilk sonuçları doğrultusunda güncellenmiş hali, 22 Ocak’ta yayınlandı.

AB üyesi 27 ülke ile üç aday ülkeyi kapsayan rapor, Avrupa kamuoyunun ekonomik durum, genel kaygılar, AB kurumları gibi alanlardaki algılarını analiz etmenin yanı sıra genişleme ve bütçe gibi AB politikaları hakkındaki görüşlerini de değerlendiriyor.  Raporun genelinde, 2006-2007 yıllarına kıyasla Avrupa kamuoyunda özellikle ekonomik krizden kaynaklanan karamsar havanın etkili olduğu gözlendi. Bu bağlamda, 2007 Bahar döneminde yapılan EB67 araştırmasında ortaya çıkan ‘olumlu’ ekonomik bakışın 2008 Baharında yerini ‘olumsuz’ yaklaşımlara bıraktığı görülmüştü. Ancak son Güz döneminde ortaya çıkan sonuçlara göre bu olumsuz hava insanların refah düzeyleri hakkındaki beklentilerinin ötesinde, toplumsal hayatın geneline dair izlenimlerine de yansıyor.

Yapılan anketlerde Avrupa ve ülke çapında genel gidişata ilişkin kamuoyunun karamsarlaşma eğiliminde olduğu gözlendi. Buna göre ülke içi gelişmelerle ilgili olarak ankete katılanların %49’u kötüye bir gidişe işaret ederken, bu oran Avrupa Birliği ile ilgili meselelerde %34 seviyesinde gerçekleşti. Ülke gidişatına yönelik aday ülkeler bazında Türkiye, 2008 Bahar dönemine kıyasla daha olumlu yönde bir eğilim gösterirken, Hırvatistan’da ise iyimser yaklaşımlarda %10’a varan bir düşüş görülüyor. Sorun bazında ele alındığında, 15 üye ülkede enflasyon ilk sırayı alırken, 9 ülkede ekonomik durum, ankete katılanların en çok kaygı duyduğu konu başlığı oldu. Diğer sorun alanları arasında işsizlik, sağlık sistemi ve göç gibi konular yer alırken Türkiye’de terör tehdidi %65 ile en çok kaygı duyulan mesele olarak gösterildi. Son ölçümlere göre bu oranda 24 puanlık bir artış olması dikkat çekiyor.

Anketin AB üyeliğine destekle ilgili olan kısmında Avrupa genelinde bir istikrar olduğu anlaşılıyor. Bu çerçevede, AB’ye olan destek %53 seviyesindeyken katılımcılar arasında AB’ye olumsuz bakanların oranıysa yalnızca %15 olarak ölçüldü. Aday ülkeler arasındaysa AB üyeliğine en yüksek desteğin son ölçümlere göre 10 puan düşüşe rağmen %62 ile Makedonya’da olduğu görülürken, bu oran Türkiye’de 7 puan düşüşle %42, Hırvatistan’da ise 13 puan yükselişle %38 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği’nin genişleme süreciyle ilgili olarak yöneltilen soruya ise, anket katılımcılarının %48’i özellikle 2004’ten bu yana Birliğe 12 yeni üyenin katılmasının AB’yi güçlendiren bir adım olduğu şeklinde yanıt verirken bu konuda olumsuz düşünenlerin oranı %36 seviyesinde ölçüldü. On beş ‘eski’ ve on iki ‘yeni’ üye arasında yapılan karşılaştırmadaysa yeni üyelerin genişlemeye daha sıcak (%59 olumlu - %21 olumsuz) baktığı, eski üyelerde ise konuyla ilgili daha yakın bir dağılımın (%44 olumlu - %40 olumsuz) olduğu gözlemlendi.     

Eurbarometre 70 raporuna ve ülke bazındaki sonuçlarına aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm

Eurbarometre 70 raporunun Türkiye sonuçlarına aşağıda yer alan linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_tr_exec.pdf