İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 OCAK 2009

AVRUPA KOMİSYONU 2009 YILINA İLİŞKİN ARA DÖNEM EKONOMİK TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu’nun 19 Ocak’ta açıklanan Ara Dönem Ekonomik Tahmin Raporu 2009’un sıkıntılı bir yıl olacağı yönünde süregelen beklentileri teyit etti.

Komisyon’un bahar ve sonbahar dönemi olarak yılda iki kere yayınladığı rapora ilave olarak açıkladığı söz konusu ara dönem raporuyla, AB üyesi 27 ülke ekonomilerini kapsayan tahminlerde sene sonundan itibaren aşamalı bir düzelme, 2010 yılında ise büyüme öngörülüyor.

Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre GSMH oranlarının 2009’da Avro Alanı’nda %1,9, AB27’de %1,8 düşerek 2010 yılında AB genelinde sırasıyla %0,4 ve %0,5 yükselmesi bekleniyor. Ticaret, imalat sanayi ve konut piyasalarında bu sene görülen düşüşlerin 2009’da da süreceği tahmin edilirken, tüketim ve kamu sektörü yatırımları ise ekonominin ayakta duracak bileşenleri olarak görülüyor.

2008 yılında 5 AB üyesinin (Danimarka, Estonya, İrlanda, İtalya ve Letonya) resesyona girmesinin yanı sıra bu yıl 18 üye ülkede GSMH bazında düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. Komisyon tahminlerine göre genel anlamda ülkelerin büyüme-küçülme oranlarında hatırı sayılır farklar gözlenecek. Bu konuda en kötü etkilenecek ülkeler arasında Baltık ülkeleri başta gelirken, İngiliz ekonomisi %2,8, Alman ekonomisi %2,3, İspanya, İtalya ve Hollanda ekonomileri ise %2 oranında gerileyecek. 2008’e oranla daha düşük seviyelerde olsa da bu yıl büyüme kaydedecek ülkeler arasındaysa Slovakya (%2,7), Polonya (%2), Romanya ve Bulgaristan (%1,8) ve Çek Cumhuriyeti (%1,7) geliyor.

Enflasyon tahminleri, düşüşün 2009 yılında devam edeceğini, sene sonundaysa istikrara kavuşacağını gösteriyor. Buna göre Avro Alanı’nda %1, AB27’de %1,2 seviyesinde gerçekleşecek enflasyon değerlerinin, 2010 yılında sırasıyla %1,8 ve %1,9’a yükselmesi öngörülüyor. 2005-2007 döneminde önemli gelişmeler kaydedilen işsizlik oranlarının ise önümüzdeki 2 yıl boyunca yükselmesi bekleniyor. 2009’da Avro Alanı’nda %9,3, AB27’de %8,7 işsizlik oranları öngörülürken, 2010 yılında ise söz konusu oranların sırasıyla %10,2 ve %9,5 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Bütçe dengesine ilişkin tahminler ise hemen tüm üye ülkelerde kötüleşme eğilimi görüleceğini işaret ediyor. Bu çerçevede, mevcut bütçe açıklarının ortalamada ikiye katlanarak AB genelinde GSYİH’nın %4,4’ü, Avro Alanı’nda ise %4’ü olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2010 yılında derinleşmesi beklenen bütçe açıklarının AB ve Avro Alanı’nda sırasıyla GSYİH’nın %4,8’i ve %4,4’ü oranında olması bekleniyor.

Daha detaylı bilgi ve ülke bazında verilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf