İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİLİSTİN’E İNSANİ YARDIM SAĞLANMASI KARARLAŞTIRILDI

Avrupa Komisyonu’nun Kalkınma ve İnsani Yardımdan Sorumlu Üyesi Louis Michel tarafından 26 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, Filistin’e 2009 yılında 58 milyon Avro tutarında insani yardım sağlanacağı ifade edildi. Söz konusu miktarın şu şekilde paylaştırılması öngörülüyor:

Gazze’deki üzücü insani durumun düzeltilmesi – 32 milyon Avro,

İnsani krizin sürdüğü Batı Şeria’ya yardım sağlanması – 20 milyon Avro,

Lübnan’da yaşayan 400.000 Filistinli mülteciye yardım götürülmesi – 6 milyon Avro.

Öte yandan, İsrail saldırılarından kaynaklanan zararın tam olarak tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Komisyon tarafından sağlanacak yardımın öncelikli olarak; gıda ve su arzı, yeniden yapılanma, sığınakların inşa edilmesi, iş ortamının canlandırılması ile sağlık ve psikolojik destek gibi konularda yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

26 Ocak tarihinde gerçekleştirilen AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısının gündemini de Filistin oluşturdu. Konsey, yaşanmakta olan soruna yönelik yaklaşımın iki devletli çözüm ekseninde şekillendiğini ifade etti. Çözüme gidecek yolda atılması gereken adımlar ise şu şekilde sıralandı: Gazze’ye acil insani yardım sağlanması, yasa dışı silah satışının önlenmesi, 2005 anlaşması uyarınca geçiş noktalarının açılması, barış sürecinin hızlandırılması. Aynı zamanda, AB’nin başta Mısır olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle işbirliği içerisinde, AB Sınır Yardım Misyonu’nun (EUBAM) şartlar oluşur oluşmaz yeniden görevlendirilmesini istediği yinelendi.

AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg ve Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Dış İlişkilerden Sorumlu Üyesi Benita Ferrero-Waldner, düzenledikleri basın toplantısında, Filistin’de sağlanacak barış, istikrar ve kalkınmanın sürdürülebilir olması için çözümün Filistin Yönetimi Lideri Mahmut Abbas etrafından sağlanması gerektiğini vurguladılar.

Diğer yandan, bölge devletlerine üç günlük bir ziyaret gerçekleştiren AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana, 29 Ocak tarihinde, İsrail ile Hamas arasında kararlaştırılan ateşkesin gerçek ve süresiz bir dönem olmasını umduğunu belirtti. Bunu takiben, özellikle Mısır’ın da desteğiyle Filistin içerisinde “uzlaşma hükümeti” veya “teknokratlar hükümeti” oluşturulabileceğini de sözlerine ekledi. Dolayısıyla, Mahmut Abbas önderliğinde Batı Şeria ile Gazze arasında yürütülecek görüşmelere destek vereceklerini ifade etti.

AB üye devletlerinin kalkınmadan sorumlu bakanlarının Prag’da gerçekleştirdikleri iki günlük gayrı-resmi toplantının ardından İsrail’e; Gazze’ye sağlanacak insani yardımı önlememesi ve uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısı yapıldı. 30 Ocak tarihinde Louis Michel, Gazze’deki durumun yanı sıra Batı Şeria’ya da uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi gerektiğini vurguladı.