İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK – 1 ŞUBAT 2009

ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ AJANSI KURULUYOR

Almanya, Danimarka ve İspanya’nın girişimiyle başlayan süreç neticesinde 26 Ocak 2009 75 ülkenin imzaladığı kurucu anlaşma ile birlikte Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) kuruldu. Birleşmiş Milletler’e bağlı olmayan IRENA’ya halihazırda Brezilya, Çin, ABD ve Japonya katılmıyor. Yıllık bütçesi 25 milyon Avro olan IRENA gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yenilenebilir enerji kullanımı konusunda destek vermeyi amaçlıyor.

Doğu ile Batı arasında köprüler kurması beklenen IRENA teknoloji transferini, teknik yardımı ve fonların artırılmasını destekleyecek. IRENA’nın merkezinin yeri ve yönetimi ise bu yılın Haziran ayında belirlenecek. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye www.irena.org adresinden ulaşmak mümkün.